Vaasan HAO 28.12.2020 20/0438/2

Kirkollisasia - valituskelpoisuus - valmistelu

Diaarinumero: 00720/18/2399
Taltionumero: 20/0438/2
Antopäivä: 28.12.2020

Seurakunnan kirkkoneuvosto oli 29.5.2018 päättänyt, että seurakunnasta ei luovuteta tietoja vainajien omaisista tai hautaan siunaamisajankohdista seurakunnan ulkopuolisille toimijoille. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, että kirkkoneuvoston päätös liittyy osittain seurakunnan ulkoiseen tiedottamiseen, mikä puhuu sen puolesta, että kyseessä olisi päätös, johon voi hakea oikaisua ja josta voisi tehdä kirkollisvalituksen. Vaikka päätöksellä voi olla käytännön merkitystä, kirkkoneuvoston päätöksellä ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovasti ratkaistu kysymystä siitä, onko yksityishenkilöillä oikeus saada tietoja vainajan omaisista tai hautaan siunaamisajankohdista. Yksityishenkilöt voivat esittää tietopyynnön ja saattaa asian viranomaisten tai tuomioistuimen ratkaistavaksi siten kuin siitä on erikseen säädetty. Kirkkoneuvoston päätös koskee lähinnä seurakunnan sisäistä toimintaa. Arvioidessaan edellä mainittuja seikkoja kokonaisuutena hallinto-oikeus katsoi, että kirkkoneuvoston päätös koski kirkkolain 24 luvun 5 §:n tarkoittamalla tavalla vain valmistelua. Kirkkoneuvoston päätöksestä ei siten saanut tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.

Päätös on lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.