Turun HAO 11.12.2020 20/0840/3

Kansainvälistä suojelua hakeneen vastaanottopalvelujen lakkaaminen - Hallintopäätös - Valituskelpoisuus - Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 01467/20/3199
Taltionumero: 20/0840/3
Antopäivä: 11.12.2020

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja oli kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (jäljempänä vastaanottolaki) 14 a §:n 3 momentin nojalla ilmoittanut A:lle, että hänen vastaanottopalvelunsa lakkaavat.

A valitti hallinto-oikeuteen ja vaati, että apulaisjohtajan päätös oli kumottava ja A:lle oli annettava edelleen oikeus vastaanottopalveluihin tai että asia oli ainakin palautettava vastaanottokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. A katsoi, että hänen käännyttämistään koskeva päätös ei ollut täytäntöönpantavissa, eikä edellytyksiä vastaanottopalvelujen lakkaamiselle vastaanottolain 14 a §:n 3 momentin nojalla siten ollut. A katsoi myös, että asiassa oli vastaanottolain 14 a §:n 4 momentin mukaisia erityisiä henkilökohtaisia syitä vastaanottopalvelujen jatkamiselle.

Vastaanottolain hallituksen esityksessä (HE 170/2014) on 14 a §:n 3 momentin osalta todettu, että palveluiden lakkaamisesta ei tehdä erillistä muutoksenhakukelpoista hallintopäätöstä, vaan palvelut lakkaavat suoraan lain nojalla. Hallituksen esityksessä on 14 a §:n 4 momentin osalta todettu, että vastaanottokeskuksen johtaja päättäisi jatkamisesta, jos hän havaitsisi palvelujen lain mukaan lakattua perusteita jatkaa palveluja. Kyseessä ei olisi hakija-aloitteinen hakemusasia.

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtajan ilmoitus koski vastaanottopalvelujen lakkaamista suoraan lain nojalla, eikä kyseessä ollut myöskään päätös vastaanottopalvelujen jatkamisesta. Hallinto-oikeus katsoi, että uudelleenlaadittu vastaanottodirektiivi sekä vastaanottolain 14 a § ja sen esityöt (HE 170/2014, HaVM 47/2014 ja PeVL 47/2014) huomioon ottaen valituksenalainen ilmoitus ei ollut sellainen viranomaisen päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kysymys valittajan maasta poistamispäätöksen täytäntöönpantavuudesta ei ollut ratkaistavissa hänen vastaanottopalvelujen lakkaamista koskevan asiansa yhteydessä. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 1 mom ja 81 § 2 mom

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 14 a § 1, 3 ja 4 mom sekä 55 § 1 mom

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) 3, 20 ja 26 artiklat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.