Helsingin HAO 11.09.2020 H357/2020

Toimeentulotuki - Huomioon otettavat varat - Säästynyt toimeentulotuki

Diaarinumero: 20348/03.04.04.04.27/2020
Taltionumero: H357/2020
Antopäivä: 11.9.2020

A oli hakenut perustoimeentulotukea loka- ja marraskuulle 2019. A:n hakemukset oli hylätty, koska perustoimeentulotuen laskelmat olivat olleet ylijäämäisiä sen jälkeen, kun lokakuun laskelmassa oli otettu huomioon A:n käytettävissä olevina varoina hänen pankkitilinsä saldo 30.9.2019 eli 1 497,79 euroa ja marraskuun laskelmassa pankkitilin saldo 31.10.2019 eli 1 084,79 euroa. Kansaneläkelaitoksen oikaisuvaatimuskeskus oli huomioinut A:n käytettävissä olevina varoina pankkitilin 30.9.2019 saldosta lokakuulle 1 131,77 euroa ja pankkitilin 30.10.2019 saldosta marraskuulle 721,77 euroa vähennettyään tilin saldosta vanhemman luona asuvan aikuisen perusosan määrän 363,02 euroa.

A:n tilillä olleiden säästöjen oli selvitetty olevan A:n aikaisemmin saamista toimeentulotuen perusosista säästyneitä varoja. A:lle ei siten ollut oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen mukaan muodostunut oikeutta perustoimeentulotukeen loka- ja marraskuulle 2019, koska tulot olivat edelleen ylittäneet perustoimeentulotuessa huomioitavat menot.

Hallinto-oikeus toteaa, että tilanteessa, jossa toimeentulotuen hakijan olosuhteet ovat mahdollistaneet merkittävän rahamäärän karttumisen pankkitilille, hakijan ei voida katsoa tosiasiallisesti olevan viimesijaisen toimeentulotuen tarpeessa. Asiassa saadun selvityksen mukaan A oli asunut vanhempiensa luona ja hänen pääasiallinen tulonlähteensä oli vuodesta 2016 lukien ollut perustoimeentulotuki. A oli näissä oloissa kyennyt säästämään hänelle maksetusta toimeentulotuesta, eikä toimeentulotuki ollut kokonaisuudessaan mennyt hänen välttämättömän toimeentulonsa turvaamiseen. Asiassa ei ollut esitetty, että toimeentulotuesta säästetyt varat olisivat olleet tarpeen A:n jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että toimeentulotuen tarkoitukseen ja viimesijaisuuteen nähden A:n oli voitu edellyttää käyttävän tilillään syys- ja lokakuun 2019 lopussa olleita varoja oman elatuksensa turvaamiseen loka- ja marraskuussa 2019. Tilillä olleiden varojen vähäistä suurempaan määrään nähden A:n pankkitilillä olleet varat oli voitu ottaa huomioon perusosan määrän ylittävältä osalta toimeentulotuen tarpeesta päätettäessä.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom

Laki toimeentulotuesta 6 §

Laki toimeentulotuesta 12 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Viima, Esa Hakkola ja Sari Komonen (t). Asian on esitellyt Henna Nevalainen.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.