Hämeenlinnan HAO 17.08.2020 20/0764/1

Kiinteistöjen ja asuntojen välitys - Varoitus - Palveluksessa olo

Diaarinumero: 01591/19/7208
Taltionumero: 20/0764/1
Antopäivä: 17.8.2020

Päätöslyhennelmä

Aluehallintovirasto oli antanut kiinteistönvälitysliike X:lle varoituksen, koska sen vastaava hoitaja oli laiminlyönyt välitysliikelain 5 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuuden. Aluehallintoviraston mukaan kiinteistönvälitysliike X oli toiminut vastoin välitysliikelain 5 §:ä, jonka perusteella välitystehtäviä suorittavien henkilöiden tulee olla välitysliikkeen palveluksessa. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen.

Asiassa oli kysymys siitä, täyttyikö välitysliikelain 5 §:n 1 momenttiin sisältyvä palveluksessa oloa koskeva vaatimus kiinteistönvälitysliikkeen, välittäjän ja laskutuspalveluyhtiön välillä solmitun yhteistyösopimuksen perusteella. Mainitulla palveluksessa oloa koskevalla vaatimuksella tarkoitetaan välitysliikelain esitöiden mukaan lähtökohtaisesti välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka suorittavat välitystehtäviä. Palveluksessa olon arvioinnissa asiassa ratkaiseva merkitys on välitysliikkeen johto- ja valvontaoikeuden ulottuvuudella. Asiassa saadun selvityksen perusteella välittäjät olivat yhteistyösopimuksen perusteella kiinteistönvälitysliike X:n palveluksessa välitysliikelain tarkoittamalla tavalla. Asiassa ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, miten kiinteistönvälitysliike X:n ja välittäjän välistä suhdetta työsopimuslain nojalla on arvioitava. Aluehallintovirasto ei käyttämällään perusteella voinut antaa välitysliikkeelle varoitusta.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 3 § 1 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 4 §
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 5 § 1 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 18 § 2 mom

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Elina Tanskanen, Mia Ekman ja Jukka Anttila. Asian esittelijä Karoliina Klemelä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.