Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2020

Tulossivut

1-20 21-34

Turun HAO 03.11.2020 20/0657/2
Yliopistolaki - Ylioppilaskunta - Valituskelpoisuus - Hallintoriita - Pakkojäsenyys - Jäsenmaksu - Perustuslaki - Ilmeinen ristiriita
Hämeenlinnan HAO 20.10.2020 20/1145/1
Sosiaalinen luototus - Sosiaalisen luoton irtisanominen- Korko
Itä-Suomen HAO 16.10.2020 20/1059/1
Poikkeusolojen lainsäädäntö - Tehostettu palveluasumisyksikkö - Tapaamisia koskevat toiminta-ohjeet - Tapaamisoikeuden rajoittaminen - Asian tutkiminen tuomioistuimessa - Hallinnon sisäinen määräys - Laissa sääntelemätön rajoitus - Lakisidonnaisuuden vaatimus - Viranomaisen toimivalta - Koronavirusepidemia - COVID-19
Pohjois-Suomen HAO 13.10.2020 20/0576/2
Ennakkoratkaisu - Yritysjärjestely - Kokonaisjakautuminen - Sarjatoimi - Veron kiertäminen
Helsingin HAO 24.09.2020 20/1751/3
Apteekkilupa - Apteekkiluvan myöntäminen - Luvan hakijoiden vertailu - Ulkomailta kertyneen ammattikokemuksen huomioon ottaminen - Suomessa proviisoriksi laillistamisen merkitys - Unionin oikeus - Sijoittautumisvapaus
Helsingin HAO 11.09.2020 H357/2020
Toimeentulotuki - Huomioon otettavat varat - Säästynyt toimeentulotuki
Hämeenlinnan HAO 01.09.2020 20/0840/1
Perustoimeentulotuki - Toimeentulotukeen oikeuttavat menot - Tarpeellisen suuruisena huomioon otettavat terveydenhuoltomenot - Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kustannukset - Omavastuuosuus
Vaasan HAO 19.08.2020 20/0380/4
Maatilatalouden verotus - Maataloutta harjoittava osakeyhtiö - Nettovarallisuus - Suoriteperusteella laadittu tase - Varallisuusarvo
Hämeenlinnan HAO 17.08.2020 20/0764/1
Kiinteistöjen ja asuntojen välitys - Varoitus - Palveluksessa olo
Helsingin HAO 20.07.2020 20/1470/4
Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Vakuutuspalvelun määritelmä - Riippumaton toimija - Jatkotakuu
Helsingin HAO 09.07.2020 20/1327/3
Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto - Suomesta saatu tulo - Lähdevero - Tuloverolaki 20 a § - Rinnastettavuus - Sijoittautumisvapaus - Pääomien vapaa liikkuvuus
Helsingin HAO 08.07.2020 20/1339/4
Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Epäaito factoring - Rahoituspalvelu - Luotonanto
Helsingin HAO 03.07.2020 H252/2020
Sähköturvallisuuslaki - Sähköpätevyys - Sähköturvallisuustutkinto - Pätevyydenarviointilaitos - Tutkinnon arvostelua koskeva muutoksenhaku - Muutoksenhakutie - Tukesin toimivalta
Vaasan HAO 18.06.2020 20/0045/1
Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys
Vaasan HAO 16.06.2020 20/0334/4
Rättegångsavgift - uppenbar oskälighet - överklagbarhet - besvärsförbud - Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus - valituskelpoisuus - valituskielto
Turun HAO 02.06.2020 20/0416/3
Tuloverotus - Osakaslaina - Osakkeiden hankinta - Omistusosuus verovuoden päättyessä - Lain sanamuoto
Pohjois-Suomen HAO 26.05.2020 20/0252/2
Lahjavero - Vaihtosopimus - Osakevaihto - Vastike - Käyvän arvon alittava hinta
Helsingin HAO 25.05.2020 20/0813/4
Rekisteröinti arvonlisäveroasiassa - Kiinteän toimipaikan muodostuminen - Hissien asennustoiminta - Urakointikohteiden kesto -
Turun HAO 20.05.2020 20/0309/2
Valitusoikeus - Asianosainen - Edunvalvontavaltuutus - Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen - Uusi edunvalvontavaltuutus
Pohjois-Suomen HAO 14.05.2020 20/0222/2
Kiinteistövero - Kaivosalue - Metsämaa - Verotusarvo - Käypä arvo
Tulossivut

1-20 21-34

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.