Vaasan HAO 24.10.2019 19/0391/1

Asiakasmaksu - asiakasmaksun uudelleen käsittely - asiakasmaksun kohtuuttomuus - valituskelpoisuus - kuolinpesä - perustevalitus - virheen korjaaminen - laitoshoito - tehostettu palveluasuminen - vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen - toimeentulotuki

Diaarinumero: 01733/15/6209 ja 00101/16/6209
Taltionumero: 19/0391/1
Antopäivä: 24.10.2019

Perusturvalautakunta oli hylännyt X:n kuolinpesän vaatimuksen palauttaa kaikki toukokuussa 2015 kuolleelta X:ltä tehostetusta palveluasumisesta perityt asiakasmaksut ajalta 1.1.2013 - 31.5.2015. Kuolinpesä haki päätökseen muutosta.

Hallinto-oikeus katsoi, että perusturvalautakunta oli voinut ottaa X:n asiakasmaksut uudelleen käsiteltäväksi päätöksellään. Päätökseen voitiin hakea valittamalla muutosta.

Kuolinpesän mukaan X:n hoidon maksut olisi tullut määrätä laitoshoidon maksuina. Näiltä osin perusturvalautakunta on viitannut laskelmiin, joiden mukaan laitoshoidon maksut olisivat suuremmat kuin tehostetusta palveluasumisesta perityt maksut. Näitä laskelmia ei ole osoitettu virheelliseksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei maksujen muuttamiseen ollut syytä tällä perusteella.

Kuolinpesän mukaan X:n hoito olisi tullut myöntää vammaispalvelulain mukaisena maksuttomana palveluasumisena. Näiltä osin hallinto-oikeus katsoi, että tämä olisi sinänsä ollut mahdollista, kun otetaan huomioon X:n tilannetta monessa suhteessa vastaava ratkaisu KHO 2013:6. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen vapauttaa kuitenkin vain hoitoa koskevista kuluista eikä koske sellaisia elantokustannuksia, jotka kuuluisivat henkilölle myös ilman vammautumista. X:ltä peritty vuokra ja osa ateriakustannuksista jäisivät joka tapauksessa hänen maksettavaksi. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen tarkoittaisi, että X:ltä ei olisi voitu periä perusmaksuja ja hoivapalvelumaksuja ainakaan siinä laajuudessa, kuin nyt on tehty. Toisaalta perusturvalautakunta on tehostetun palveluasumisen osalta hyväksynyt melko merkittävät huoltajavähennykset, jotka ovat olleet noin 465 - 610 euroa kuukaudessa. Mikäli maksut määrättäisiin vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena, ei ole selvää, että huoltajavähennys olisi mahdollinen. Hallinto-oikeus katsoi, että mikäli maksut määrättäisiin vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen edellyttämällä tavalla, ero ei olisi merkittävä verrattuna siihen, mitä X:ltä on peritty. Kun lisäksi otettiin huomioon jäljempänä lausuttu, asiaa ei ollut syytä palauttaa perusturvalautakunnalle käsiteltäväksi vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena.

Kuolinpesä on viitannut yleisesti siihen, että maksujen periminen on ollut kohtuutonta. X:n leski on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen. Hallinto-oikeus katsoi, että Z:n kunnan viranhaltijat ovat sinänsä arvioineet perheen tilannetta yksilöllisesti muun muassa viittaamalla toimeentulotukilaskelmaan ja päättämällä edellä mainitusta huoltajavähennyksestä. Perheelle on kuitenkin myönnetty joitakin kertoja toimeentulotukea samalla kuin asiakasmaksuja on peritty. Hallinto-oikeus katsoi, että näiltä osin maksut on osittain määrätty virheellisesti. Hallinto-oikeus katsoi, että kuolinpesälle on palautettava 500 euroa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jorma Niemitalo, Kristiina Kerttula (eri mieltä) ja ma. hallinto-oikeustuomari Peik Strömsholm.

Äänestys 2-1. Eri mieltä ollut hallinto-oikeustuomari jätti tutkimatta valituksen perusturvalautakunnan päätöksestä ja poisti päätökseen liitetyn valitusosoituksen. Hallinto-oikeustuomari tutki valituksen perustevalituksena perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijan maksupäätöksistä 10.4.2013, 18.2.2014 ja 3.2.2015, joissa X:n tehostetun palveluasumisen maksut oli määrätty. Hallinto-oikeustuomari hylkäsi perustevalituksen.

Eri mieltä ollut hallinto-oikeustuomari katsoi, että perusturvalautakunta on päätöksellään hylännyt vaatimuksen korjata virheet viranhaltijan yllä mainituissa päätöksissä, joilla X:n tehostetun palveluasumisen maksut oli määrätty. Hallinto-oikeustuomari jätti tutkimatta valituksen perusturvalautakunnan päätöksestä, koska kysymys oli päätöksestä, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan vaatimuksen. Tuollaiseen päätökseen ei hallintolain 53 §:n 3 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeustuomari tutki valituksen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuna perustevalituksena viranhaltijapäätöksistä, joilla kysymyksessä olevat maksut on lainvoimaisesti määrätty. Vastaavat laitoshoidon kuukausimaksut ajalla 1.1.2013 - 31.5.2015 olisivat olleet X:ltä perittyjä tehostetun palveluasumisen maksuja korkeammat. Tähän nähden ja asiassa saatu muu selvitys huomioon ottaen X:lle määrättyjä maksuja ei ollut syytä poistaa tai alentaa.

Lainvoimainen

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.