Turun HAO 11.09.2019 19/0825/3

Kansainvälinen suojelu - uusintahakemus - lyhyt aika

Diaarinumero: 00435/19/3106
Taltionumero: 19/0825/3
Antopäivä: 11.9.2019

X oli poistunut maasta saatuaan lainvoimaisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Asiassa oli kysymys siitä, oliko X poistunut maasta niin lyhyeksi aikaa, että hänen uusi turvapaikkahakemuksensa voitaisiin katsoa ulkomaalaislain 102 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi uusintahakemukseksi.

Somalian kansalaisen X:n ensimmäinen turvapaikkahakemus oli ratkaistu lainvoimaisesti Helsingin hallinto-oikeuden 23.8.2017 antamalla päätöksellä. Asian käsittely oli rauennut koska hänen olinpaikkansa oli ollut tuntematon yli kahden kuukauden ajan ja hänen voitiin siten katsoa todennäköisesti poistuneen Suomesta. Saksa esitti X:stä 8.12.2017 takaisinottopyynnön, johon Suomi vastasi myöntävästi 11.12.2017, ja X palautettiin Suomeen 25.5.2018. Saksa esitti X:ää koskevan toisen takaisinottopyynnön 23.7.2018, johon Suomi vastasi myönteisesti samana päivänä. X palautettiin Saksasta Suomeen 25.10.2018. X haki uudestaan turvapaikkaa Suomesta 27.11.2018.

Ulkomaalaislain esitöissä (HE 28/2003 vp) on ulkomaalaislain 102 §:n osalta lausuttu, että lakiin ei ole ehdotettu kiinteää määräaikaa sille, mitä lyhyellä ajalla tarkoitetaan. Lyhyt aika ratkaistaisiin tapauskohtaisesti. Lyhyt aika voisi olla päivistä joihinkin kuukausiin.

Hallinto-oikeus totesi, että Saksa oli tehnyt valittajasta takaisinottopyynnön 3,5 kuukauden kuluttua Helsingin hallinto-oikeuden lainvoimaisesta päätöksestä, mutta palautus oli toteutettu vasta yhdeksän kuukautta lainvoimaisen päätöksen jälkeen. Valittaja oli poistunut ensimmäisen palautuksen jälkeen uudelleen Saksaan hakematta uudestaan Suomesta turvapaikkaa. Saksa oli tehnyt uuden takaisinottopyynnön alle kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä palautuksesta. Vaikka valittaja olikin lainvoimaisen päätöksen saatuaan oleskellut ulkomailla useita kuukausia, voitiin hänen ulkomailla oleskelunsa pituuden katsoa merkittäviltä osin johtuneen kuitenkin vastuunmäärittämisasetukseen liittyneen menettelyn hitaudesta. Tässä tilanteessa ja asiaa kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, että valittaja oli lainvoimaisen päätöksen saatuaan poistunut Suomesta lyhyeksi ajaksi. Näin ollen valittajan 27.11.2018 tekemä turvapaikkahakemus oli uusintahakemus.

Ulkomaalaislaki 102 § 1 mom, 103 § (194/2015) 4 kohta
KHO:n päätös 31.12.2019 taltio 6273. KHO hylkäsi valituslupahakemuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.