Helsingin HAO 18.12.2019 19/1322/1

Arvonlisävero - Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet - Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten - Lastin nostopalvelu

Diaarinumero: 03587/19/8203
Taltionumero: 19/1322/1
Antopäivä: 18.12.2019

A Oy myy kivimurskan lastauspalvelua alukseen, joka kuljettaa sen laskettavaksi merenpohjaan kaasuputkien tueksi. Kivimurskaa lasketaan sekä Suomen aluevesialueella olevaan merenpohjaan että Suomen aluevesien ulkopuolelle.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko lastauspalvelu veroton siltä osin kuin palvelu sisältää kivimurskan viemisen Suomen aluevesille.

Hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä olevia vesialuksia käytetään kansainvälisessä avomeriliikenteessä. Arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a ja d alakohta tai arvonlisäverolain 71 §:n 3 kohta eivät aseta verosta vapauttamiselle edellytyksiä lastin lastaus- ja purkupaikan osalta. Hallinto-oikeus katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettu kivimurskan lastauspalvelu on arvonlisäverolain 71 §:n 3 kohdan nojalla veroton palvelu, kun lastaus tapahtuu ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevaan vesialukseen silloinkin, kun palvelu sisältää kivimurskan viemisen Suomen aluevesille. Palvelu suoritetaan kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten, eikä tällöin merkitystä ole sillä, mihin yksittäinen lasti kuljetetaan.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 27.5.2019 - 31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta ja 71 § 3 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 148 artikla a ja d alakohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-33/16, A Oy

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Klaus Järvinen, Pirjo Järvenpää (t) ja Mikko Äijälä. Asian esittelijä Marita Ojala.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.