Helsingin HAO 17.12.2019 19/1307/1

Valmisteverotus - Alkoholijuomavero - Veron alennus - Pienpanimo - Pienpanimoalennus - Omistuksellinen yhteys - Oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus

Diaarinumero: 04235/19/8403
Taltionumero: 19/1307/1
Antopäivä: 17.12.2019

B Oy harjoitti Suomessa pienpanimotoimintaa aputoiminimellä X. B Oy oli A Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatussa järjestelyssä A Oy:n tarkoituksena oli hankkia 25 %:n omistusosuus Virossa toimivasta pienpanimo C OÜ:stä.

Hallinto-oikeus katsoi, että hakemuksessa kuvatun järjestelyn toteutuessa B Oy:n ja C OÜ:n välillä tuli olemaan erityisesti yhtiöiden yhtiöosuuksien ja äänioikeuksien hallinnan tasolla sellaisia rakenteellisia sidoksia, jotka olivat omiaan vaikuttamaan yhtiöiden mahdollisuuksiin tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä toisistaan itsenäisesti. Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatussa tilanteessa A Oy:llä oli kyky vaikuttaa molempien panimoiden liiketoimintaa koskeviin päätöksiin siten, ettei panimoja voitu pitää toisistaan oikeudellisesti tai taloudellisesti riippumattomina. Asiassa ei ollut merkitystä, miten A Oy tosiasiassa käyttäisi osakkeenomistajan oikeuksiaan C OÜ:ssä tehtävän päätöksenteon osalta.

Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetussa tilanteessa B Oy:tä ei ollut pidettävä toisesta panimosta riippumattomana alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Pienpanimoalennuksen edellytykset eivät siten täyttyneet.

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 9 §

Neuvoston direktiivi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta n:o 92/83/ETY 4 artikla 1 ja 2 kohta

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-83/08, Glückauf Brauerei

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Klaus Järvinen, Pirjo Järvenpää (t) ja Mikko Äijälä.

Asian esittelijäjäsen Mikko Äijälä.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.