Helsingin HAO 23.10.2019 19/0761/2

Kansalaisuus - Kielitaitoedellytys - Ammatillisen perustutkinnon tutkintokieli

Diaarinumero: 01919/18/1102
Taltionumero: 19/0761/2
Antopäivä: 23.10.2019

Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut opintonsa pääasiassa englannin kielellä ja vain osaksi suomen kielellä. Lisäksi valittaja on korvannut merkittävän osan suomenkielisen tutkinnon opinnoista näytöillä ja hyväksilukuina edellisistä opinnoistaan ja työnäytteistään. Valittajan esittämästä selvityksestä ei ilmene, että näytöt ja hyväksilukujen perusteena olevat opinnot olisi suoritettu suomen kielellä. Valittaja ei näin ollen ole suorittamallaan tutkinnolla osoittanut, että hän olisi suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon suomen tai ruotsin kielellä. Maahanmuuttovirasto oli näin ollen voinut hylätä kansalaisuushakemuksen, koska valittaja ei ollut täyttänyt kielitaitoedellytystä.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 mom 6 kohta ja 17 § 6 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Virpi Ikkelä, Tiina Virtanen ja Katja Tertsonen.

Asian esittelijä Susan Korpi

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.