Hämeenlinnan HAO 05.12.2019 19/1297/1

Kiinteistönvälittäjä - Välitysliike - Sulautuminen - Varoitus

Diaarinumero: 01494/18/7208
Taltionumero: 19/1297/1
Antopäivä: 5.12.2019

Päätöslyhennelmä

Aluehallintovirasto sai kantelun perusteella tietoonsa, että kiinteistönvälitysliike A Oy:n toiminnassa oli puutteita ja laittoi vireille pakkokeinoa koskevan hallintomenettelyn. Menettelyn ollessa vireillä A Oy sulautui B Oy:ön, jonka toiminnassa ei ollut puutteita. Aluehallintovirasto katsoi sulautuneen yhtiön vastuiden siirtyneen niin sanottuna yleisseuraantona vastaanottavalle B Oy:lle ja antoi varoituksen B Oy:lle. Varoituksen peruste oli riidaton.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen.

Välitysliikkeen toimintaan voidaan kohdistaa pakkokeinoja ja sille voidaan antaa varoitus siten kuin on erikseen säädetty.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön sulautuessa toiseen osakeyhtiöön sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuva yhtiö lakkaa. Vireillä olleen hallinnollista seuraamusta koskevan hallintomenettelyn perusteena ei ollut osakeyhtiölaissa tarkoitettu velka tai siihen verrattava muu velvoite. Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa ei ole pakkokeinojen tai muiden hallinnollisten seuraamusten, vastuiden taikka niitä koskevien perusteiden siirtymistä koskevia erityissäännöksiä. Koska B Oy:n toiminnassa ei ollut havaittu huomauttamista, varoitus oli aiheeton.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 4 §
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 5 § 1 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 18 § 2 mom
Osakeyhtiölaki 16 luku 1 §
Osakeyhtiölaki 16 luku 16 § 1 mom

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Mia Ekman ja Tuomas Salo. Asian esittelijä Tuomas Salo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.