Hämeenlinnan HAO 13.06.2019 19/0515/1

Ennakkoperintä - Veronkorotus - Ennakonpidätysvelvollisuus - Ennakonpidätyksen ajankohta - Korko - Osakkaan antaman lainan korko - Koron lisääminen velan pääomaan

Diaarinumero: 00968/18/8110
Taltionumero: 19/0515/1
Antopäivä: 13.6.2019

Päätöslyhennelmä

Yhtiö oli tilinpäätöksen yhteydessä lisännyt yhtiön osakkaalta olevien velkojen korot velkojen pää-omaan vuosina 2014 ja 2015. Yhtiö ei ollut toimittanut ennakonpidätystä pääomaan lisätyistä koroista. Verohallinto ei maksuunpannut ennakonpidätyksiä, koska tulon saaja oli maksanut verot korkotuloista. Toimittamattomille ennakonpidätyksille määrättiin veronkorotus ennakkoperintälain 44 §:n (516/2010) 1 momentin 1 kohdan mukaan.

Korko on ennakkoperintälain 9 §:n 1 momentin soveltamisalaan kuuluva suoritus, josta suorituksen maksaja on lähtökohtaisesti velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen. Ennakonpidätyksen toimittamisen ajankohta on määrätty ennakkoperintälain 11 §:n 1 momentissa. Ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintälain 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla vähennyksenä rahana maksettavasta määrästä. Nyt ratkaistavassa asiassa kertynyt korko on lisätty osakkaalle olevan velan lainapääomaan. Valituksen kohteena olevien päätösten mukaan osakkaalle ei ole maksettu sellaisia rahasuorituksia, josta ennakonpidätys olisi voitu toimittaa. Näin ollen, ennakonpidätyksen toimittamista ei ole laiminlyöty eikä veronkorotuksen määräämiselle ole Verohallinnon päätöksessä mainitun lainkohdan nojalla ollut perustetta.

Ennakkoperintälaki 1 § 1 mom
Ennakkoperintälaki 9 § 1 mom
Ennakkoperintälaki 11 § 1 mom
Ennakkoperintälaki 11 § 2 mom
Ennakkoperintälaki 32 § 1 mom (516/2010)
Ennakkoperintälaki 38 § 1 mom (516/2010)
Ennakkoperintälaki 44 § 1 mom (516/2010)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Johanna Virmavirta, Jaakko Sivonen ja Juhana Niemi (ään.). Asian esittelijä Hannu Aalto.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys ja jätetty eriävä mielipide.

Jatkovalitus tai valituslupahakemus vireillä KHO:ssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.