Helsingin HAO 25.10.2018 18/0911/6

Kiinteistövero - PVC-halli - Kiinteistön käsite - Rakennus - Rakennelma - Pysyvyys - Käyttötarkoitus

Diaarinumero: 07364/17/8111
Taltionumero: 18/0911/6
Antopäivä: 25.10.2018

A Oy harjoitti kauppasatamatoimintaa, ja tätä toimintaansa varten yhtiö omisti satamakiinteistön ja muun muassa sillä sijaitsevat PVC-hallit, joita käytettiin satamavarastoina. Hallit oli rakennettu teräsrungoista, joiden päälle oli pingotettu PVC-muovi. Hallit oli ankkuroitu pulteilla tasaiselle asfalttialustalle, minkä johdosta ne olivat yhtiön mukaan nopeasti ja vaivattomasti siirrettävissä, jos toinen sijainti oli niille tarkoituksenmukaisempi.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko PVC-halleja pidettävä kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitettuina rakennuksina tai rakennelmina, joihin sovellettaisiin kiinteistöverolain kiinteistöä koskevia säännöksiä ja joista yhtiö olisi siten velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa.

Hallinto-oikeus totesi, että PVC-hallit olivat rakenteiltaan keveitä sekä helposti purettavia ja siirrettäviä, ja siten ne poikkesivat tavanomaisista rakennelmista ja rakennuksista. Samoin hallien käyttöiän voitiin arvioida olevan tavanomaisia rakennuksia ja rakennelmia lyhyemmän. Kysymyksessä olevien PVC-hallien jälleenhankinta-arvoa oli toimitetussa kiinteistöverotuksessa alennettu jälleenhankinta-arvoasetuksen mukainen enimmäismäärä eli 30 prosenttia. Verotuksen oikaisulautakunta oli lisäksi PVC-hallien verotusarvoa laskettaessa korottanut ikäalennusprosentin kymmeneen prosenttiin. Näin ollen PVC-hallien rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet oli otettu huomioon yhtiölle määrätyn kiinteistöveron perusteessa.

Hallinto-oikeus totesi selostettuaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2016:102, että tuossa tapauksessa oli kysymys vastaavantyyppisistä PVC-halleista, mutta ne pystytettiin yhtiön toimintamallin mukaisesti asiakkaan hallitsemalle kiinteistölle vain väliaikaisesti, eikä niitä ollut tarkoitettu palvelemaan kiinteistön käyttöä pysyvämmin. Nyt selostettavassa tapauksessa yhtiö ei ollut osoittanut, että PVC-hallit olisi rakennettu yhtiön omistamalle kiinteistölle väliaikaisesti. Kun myös otettiin huomioon, että osa halleista oli jo yli kymmenen vuotta vanhoja, ei halleja voitu katsoa rakennetun tilapäiseen käyttöön vaan niiden oli katsottava palvelevan pysyvästi kiinteistön käyttötarkoitusta satamavarastona. Edellä todetun perusteella hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön omistamat PVC-hallit olivat kiinteistöverolain 2 §:ssä tarkoitettuja rakennuksia tai rakennelmia, ja siten niistä oli tullut määrätä yhtiölle kiinteistövero.

Kiinteistöverolaki 2 § 1 ja 3 mom sekä 15 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Tero Särkikangas (t) ja Tomi Seppä, joka on myös esitellyt asian.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.