Helsingin HAO 19.10.2018 18/0848/1

Valmistevero - Nuuska - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Oma käyttö - Kaupallinen käyttö - Verotettava määrä - Selvitysvelvollisuus

Diaarinumero: 04332/17/8405
Taltionumero: 18/0848/1
Antopäivä: 19.10.2018

A oli maaliskuussa 2016 tuonut Ruotsista Suomeen nuuskaa yhteensä 18 224 grammaa. A:n maksettavaksi oli määrätty tupakkaveroa ja veronlisäystä sallitun tuontirajan 1 500 grammaa ylittävältä osalta. A:n vaadittua oikaisua verotuspäätökseen Verohallinto oli oikaissut päätöstä siten, että A:n omaan käyttöön tuoduksi katsottiin 2 500 grammaa.

Hallinto-oikeus hyväksyi A:n omaan käyttöön tuoduksi 6 000 grammaa nuuskaa. Hallinto-oikeus totesi perusteluinaan seuraavaa.

Nuuskan suuri määrä ja niiden ostoon käytetty merkittävä rahamäärä 3 400 euroa viittaavat siihen, että nuuska on tarkoitettu ainakin osittain edelleen myytäväksi ja siten kaupalliseen tarkoitukseen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on vastineessaan kiinnittänyt huomiota A:n näyttövelvollisuuteen nuuskan säilytyspaikasta. A ei kuitenkaan tästä ja oikeudellisen avustajan käyttämisestä huolimatta ole esittänyt selvitystä siitä, missä ja kenen valituksessa viitatussa kellarissa ja pakastimessa kysymyksessä olevaa suurta nuuskamäärää on ollut tarkoitus säilyttää. Hallinto-oikeus toteaa, että A:lla on Tullia paremmat mahdollisuudet nuuskan säilyttämistä koskevan selvityksen esittämiseen.

A on kuitenkin johdonmukaisesti kuulustelussa, käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevässä selvityksessä ja valmisteverotusta koskevassa asiassa esittänyt kaiken nuuskan tulleen hänen omaan käyttöönsä. Hän on kertonut käyttävänsä nuuskaa merkistä riippuen 1,5 - 3 purkkia päivässä ja että takavarikoitu määrä 120 sinkoa/tornia olisi riittänyt hänelle yli vuodeksi. Nuuskaa voi pakastaa, mikä tukee A:n kertomusta ja sitä, että osa nuuskasta olisi voitu säilöä myös nuuskan parasta ennen -päiväyksen jälkeiseen omaan käyttöön. Esitetyn selvityksen perusteella hallinto-oikeus pitää uskottavana, ettei valituksenalaisessa päätöksessä todettua 2 500 grammaa ylittävää määrää ole tuotu kokonaisuudessaan kaupalliseen käyttöön.

Tupakkalakia (549/2016) koskevassa hallituksen esityksessä (HE 15/2016 vp.) todetaan, että maahantuonnin sallittu enimmäismäärä, enintään 1 500 grammaa nuuskaa, vastaa noin kolmen kuukauden keskimääräistä kulutusta ja on omaan käyttöön tarkoitettuna varsin paljon. Kun mainitun lisäksi otetaan huomioon tuodun nuuskan määrä ja sen säilyttämistä koskevat seikat, hallinto-oikeus arvio A:n omaan käyttöön tuoduksi määräksi 6 000 grammaa. Mainitun määrän ylittävä osuus on voitu katsoa tuodun kaupalliseen käyttöön.

Valmisteverotuslaki 72 § 1 mom ja 2 mom sekä 75 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen,

Pirjo Järvenpää ja Tero Leskinen (t).

Asian esittelijäjäsen Pirjo Järvenpää.

KHO 17.3.2020 1285/20. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.