Helsingin HAO 14.12.2018 18/0818/5

Rakennusjärjestys - Sivuasunto - Asuinrakentamisen lisääminen - Osayleiskaava - Rakennuslupa - Kaavoitus -

Diaarinumero: 00504/18/4106
Taltionumero: 18/0818/5
Antopäivä: 14.12.2018

Kunnanvaltuusto oli valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt Sipoon rakennusjärjestyksen.

Rakennusjärjestyksen asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita koskevan määräyksen (Asuinrakennukset) mukaan vähintään 3 000 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle sai lisäksi rakentaa enintään 150 k-m2:n suuruisen sivuasunnon.

2 000 - 2 999 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle sai rakentaa enintään 100 k-m2:n suuruisen sivuasunnon. Alle 2 000 m2:n suuruiselle rakennuspaikalle sai rakentaa enintään 75 k-m2:n suuruisen sivuasunnon.

Hallinto-oikeus totesi, että kunnanvaltuusto voi sinänsä maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan rakennusjärjestyksellä säädellä rakennusoikeuden määrää ranta-alueella, jolla rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamispäätöstä. Rakennusjärjestyksen rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella koskeva määräys sivuasunnoista kohdistui kuitenkin myös alueille, joilla poikkeamispäätöstä ei vaadita. Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaavassa oli erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena erikseen osoitetuilla rakennuspaikoilla ja rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrä AP-1 ja AP-alueilla oli kytketty kulloinkin voimassa olevaan rakennusjärjestyksen määräykseen.

Rakennusjärjestyksen määräys sivuasunnon sallimisesta ranta-alueilla olisi mahdollistanut pysyvän asuinrakentamisen lisäämisen jopa kaksinkertaiseksi verrattuna siihen, mitä osayleiskaavassa oli kyseisille alueille osoitettu kaavaa aikanaan hyväksyttäessä.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole niin sanottuja sivuasuntoja koskevia säännöksiä eikä sivuasuntojen rakentamisen edellytyksiä voida sen vuoksi arvioida muusta rakentamisesta poiketen. Maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat säännökset huomioon ottaen tulee yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavan asuinrakentamisen lisääminen ratkaista suunnitelmallisesti kaavoituksen kautta eikä voimassa olevan kaavan sisältöä voida rakennusjärjestyksen määräyksillä tosiasiallisesti muuttaa tai kaavoitusta korvata rakennusjärjestyksellä.

Asiasta määrääminen rakennusjärjestyksellä maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n nojalla ei siten ollut mahdollista. Rakennusjärjestyksen määräyksen sivuasuntoa koskevan kohta kumottiin lainvastaisena.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ilkka Hartikainen,

Jaana Moilanen (t) ja Annamari Laakkonen.

Asian esittelijäjäsen Annamari Laakkonen.

KHO 15.1.2020 0072/20. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.