Helsingin HAO 25.10.2017 17/1070/6

Varainsiirtovero - Varainsiirtoveron palauttaminen - Sovintosopimus - Kauppahinta - Kauppahinnan alennus - Vakuutuskorvaus - Piilovirhevakuutus

Diaarinumero: 09712/16/8504
Taltionumero: 17/1070/6
Antopäivä: 25.10.2017

Puolisot olivat ostaneet kiinteistön V:n kaupungista 362 500 euron kauppahinnalla, josta he suorittivat varainsiirtoveroa yhteensä 14 500 euroa. Pian kaupanteon jälkeen ostajat havaitsivat kiinteistöllä useita virheitä ja puutteita. Ostajat reklamoivat virheistä myyjille, ja kaupan osapuolet päätyivät asiassa sovintoon. Sovintosopimuksessa oli ratkaisuna sovittu, että myyjät maksavat hinnanalennuksena ostajille 24 000 euroa. Lisäksi sopimuksen taustatiedoissa todettiin, että kaupan kohteessa havaittujen virheiden korjauskustannuksia oli korvattu myyjien ottamasta piilovirhevakuutuksesta vakuutuksenantajan ilmoituksen mukaisesti yhteensä 49 148,23 euroa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella oli ilmeistä, että kiinteistöllä oli ollut maakaaressa tarkoitettu salainen virhe, jonka perusteella yleinen tuomioistuin olisi voinut tuomita myyjät maksamaan sopimusrikkomuksen perusteella kauppahinnan alennusta. Verohallinto olikin varainsiirtoveron palautuspäätöksellä palauttanut veroa kauppahinnan alennuksen osalta eli yhteensä 960 euroa. Asiassa oli hallinto-oikeudessa siten kysymys siitä, oliko vakuutuskorvaus osa kauppahinnan alennusta, jonka osalta varainsiirtovero tulisi myös palauttaa.

Piilovirhevakuutuksen ehdoista ilmeni, että piilovirheiden perusteella maksettujen vakuutuskorvausten saajina olivat olleet kiinteistön ostajat, joille maksetuilla vakuutuskorvauksilla oli katettu kiinteistön korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia. Hallinto-oikeus totesi, että vakuutuskorvauksessa ei ollut sinänsä kysymys kauppahinnan alennuksesta, vaan vakuutussopimukseen perustuvasta korvauksesta, jolla oli maksettu todellisia korjauskustannuksia ja kiinteistön arvo oli siten noussut lähemmäksi alkuperäistä kauppahintaa. Vakuutuskorvaus oli näin ollen huomioitu sovintosopimuksessa hinnanalennuksen määrää pienentävänä tekijänä. Hallinto-oikeus katsoi myös olevan ilmeistä, ettei hinnanalennuskanne yleisessä tuomioistuimessa olisi menestynyt siltä osin kuin ostajat olivat saaneet piilovirhevakuutuksen mukaisia korvauksia. Kun kaupan osapuolet olivat sopineet 24 000 euron hinnanalennuksesta, lopulliseksi kiinteistön kokonaiskauppahinnaksi muodostui 338 500 euroa, joka oli varainsiirtoverolain 6 §:n 1 momentin mukainen varainsiirtoveron peruste. Siten varainsiirtoveroa ei tullut palauttaa siltä osin kuin ostajille oli maksettu vakuutuskorvausta.

Varainsiirtoverolaki 6 § 1 mom, 40 § 1 mom ja 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Talja, Mika Hämäläinen (t) ja Jaana Hemminki.
Asian esittelijä Tomi Seppä.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.