Vaasan HAO 03.12.2014 14/0462/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulontasaus - Korvaus laittomasta irtisanomisesta

Diaarinumero: 00159/14/8109
Taltionumero: 14/0462/1
Antopäivä: 3.12.2014

A oli ollut B Oy:n palveluksessa 1.3.1982 alkaen. Yhtiö irtisanoi A:n työsuhteen päättymään 9.12.2009. A oli saanut hovioikeuden 22.11.2013 antaman tuomion perusteella korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 65.639,09 euroa. Hovioikeus oli katsonut kohtuulliseksi korvaukseksi 16 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli 85.664 euroa. A oli saanut työttömyyspäivärahaa työsuhteen päättymisen jälkeen, joten maksettavasta korvauksesta on laskennallinen osa suoritettu Työttömyysvakuutusrahastolle. Verotusta toimitettaessa A oli vaatinut mainittuun määrään sovellettavaksi tulontasausta viidelle vuodelle viitaten työsuhteen pitkään kestoon. Verohallinto hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus, hyläten valituksen enemmälti, muutti Verohallinnon päätöstä ja myönsi A:lle tulontasauksen työsopimuksen perusteettoman päättämisen johdosta saadusta korvauksesta kahdelle vuodelle.

Tuloverolain 128 § 2 momentin 2 kohdan perusteella korvausta, jonka työntekijä saa erotessaan, voidaan pykälässä ilmenevin edellytyksin pitää kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneenä ansiotulona. A ei ole eronnut, vaan hänet on käräjäoikeuden antamassa tuomiossa katsomalla tavalla irtisanottu perusteettomasti. Nyt kysymyksessä oleva tulo on perusteettoman irtisanomisen johdosta maksettua korvausta. Kyse ei siten ole tuloverolain 128 § 2 momentissa nimenomaisesti mainitusta tulosta. Koska kyse kuitenkin on työsuhteen päättymiseen liittyvästä kertakorvauksesta hallinto-oikeus katsoi, että tulontasausta voidaan soveltaa tässä tapauksessa.

Käräjäoikeus oli katsonut, että korvauksen määrää arvioitaessa oli erityisesti otettu huomioon A:n korkeasta iästä johtuvat heikot mahdollisuudet työllistyä jatkossa ammattitaitoaan ja koulutustaan vastaavaan työhön asuinpaikkakunnallaan. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomittu korvaus ei näin ollen ollut määräytynyt yksinomaan työsuhteen keston perusteella. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, ottaen erityisesti huomioon 16 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen määräämisen takautuvasti ja sen, että korvauksesta on vähennetty 75 prosenttia työsuhteen päättymisen jälkeisten 16 kuukauden aikana 10.12.2009 - 9.4.2011 A:lle maksetuista työttömyyspäivärahoista, että korvauksen voitiin katsoa kertyneen kahdelta vuodelta. Sen takia tulontasauksen edellytykset olivat tältä osin olemassa.

Tuloverolaki 128 § 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.