Vaasan HAO 02.12.2011 11/0838/2

Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yhteisesti lahjana saatu omaisuus - Lahjojen kumulointi

Diaarinumero: 01050/11/8510
Taltionumero: 11/0838/2
Antopäivä: 2.12.2011

Suunniteltu sukupolvenvaihdos yritystoimintaa harjoittavassa osakeyhtiössä oli tarkoitus toteuttaa siten, että isä lahjoittaa yhteisesti lapsilleen A:lle ja B:lle sekä vastaavasti yhteisesti lapsilleen C:lle ja D:lle yhden kuudesosan yhtiön osakkeista.

Yhteisesti saadun omaisuuden veronhuojennuksen edellytykset

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli ensinnäkin kysymys siitä, oliko kummassakin suunnitellussa lahjoituksessa kysymys vähintään yhdestä kymmenesosasta yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Verovirasto oli ennakkoratkaisuna muun muassa selittänyt, että veronhuojennuksen edellytykset täyttyvät tältä osin.

Hallinto-oikeus totesi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta, että suunniteltuihin luovutuksiin sisältyi kumpaankin yli kymmenesosa yrityksen omistukseen oikeuttavista osakkeista kuten perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä on edellytetty. Eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain säännös yhteisesti omistetun omaisuuden määräosuuksista ei antanut aihetta arvioida tätä seikkaa toisin. Kun huomioon otettiin myös perintö- ja lahjaverolain 15 §:n 1 momentti ja 21 §, luovutusten katsottiin täyttävän veronhuojennuksen edellytykset myös perintö- ja lahjaverolain 57 §:n osalta. Veroviraston ennakkoratkaisua ei muutettu tältä osin.

Aiemmin saatujen lahjojen huomioon ottaminen

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli toiseksi kysymys siitä, oliko suunniteltujen yhteislahjojen johdosta toimitettavissa lahjaverotuksissa otettava huomioon saman lahjanantajan aiemmin A:lle, B:lle, C:lle ja D:lle erikseen antamat lahjat perintö- ja lahjaverolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Verovirasto oli ennakkoratkaisuna selittänyt, ettei erillislahjoja oteta huomioon yhteislahjojen verotuksessa.

Hallinto-oikeus totesi, että lahjaverotuksessa yhteisesti saadun lahjan veroluokka määräytyy perintö- ja lahjaverolain 15 §:n 1 momentin mukaisesti ja verotettava määrä lahjan kokonaisarvon perusteella. Muilta osin sillä, onko lahjat annettu erikseen vai yhteisesti, ei perintö- ja lahjaverolain mukaan ole merkitystä. Yhteislahjan lahjansaajat eivät muodosta erillistä verotusyksikköä vaan lahjasta määrättävä vero jaetaan lahjansaajien maksettavaksi heidän osuuksiensa mukaisesti. Hallinto-oikeus kumosi veroviraston tältä osin antaman ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että aiemmin saadut erillislahjat on otettava lahjaveroa yhteislahjoista määrättäessä lukuun perintö- ja lahjaverolain 20 §:n 2 momentin mukaisesti.

Perintö- ja lahjaverolaki 15 § 1 mom, 20 § 2 mom, 57 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.