Vaasan HAO 25.11.2011 11/0543/3

Asiakirjajulkisuus - Valituskelpoinen päätös - Salassapitomääräys - Esitutkintapöytäkirjan liite

Diaarinumero: 00761/10/1203
Taltionumero: 11/0543/3
Antopäivä: 25.11.2011

A Oy oli pyytänyt, että keskusrikospoliisi määrää esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan konsulttisopimuksen salassa pidettäväksi. Keskusrikospoliisi on päättänyt olla määräämättä liitettä salassa pidettäväksi.

A Oy vaati valituksessaan, että Keskusrikospoliisin päätös on kumottava ja esitutkintapöytäkirjan liite on määrättävä salassa pidettäväksi.

Hallinto-oikeus kumosi ja poisti Keskusrikospoliisin päätöksen sekä siihen liitetyn valitusosoituksen.

Hallinto-oikeus katsoi, että tiedon saaminen viranomaisen asiakirjasta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti edellyttää asiakirjan pyytämistä viranomaiselta. Viranomaisen on ratkaistava jokainen asiakirjapyyntö erikseen. Viranomaisen asiakirjaan tekemät salassapitomerkinnät eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Edellä mainituilla perusteilla Keskusrikospoliisi ei ollut voinut ratkaista valituksenalaisella päätöksellään esitutkintapöytäkirjan liitteen salassapitoa mahdollisten tulevien tietopyyntöjen osalta. Asiakirjan antamiseen otetaan erikseen kantaa mahdollisen tietopyynnön perusteella.

Eri mieltä ollut jäsen hyväksyi valituksen, kumosi Keskusrikospoliisin päätöksen ja määräsi esitutkintapöytäkirjan liitteen salassa pidettäväksi seuraavin perustein.

Y:n käräjäoikeus oli määrännyt muun muassa A Oy:n pyynnössä tarkoitetun esitutkintapöytäkirjan liitteen salassa pidettäväksi. Esitutkintapöytäkirjan liite on sisältynyt sekä käräjäoikeuden oikeudenkäyntiasiakirjoihin että Keskusrikospoliisin hallussa olevaan esitutkintapöytäkirjan arkistokappaleeseen.

Keskusrikospoliisin päätös on tehty käräjäoikeuden päätöksen tekemisen jälkeen ja päätös on kohdistunut asiakirjaan, josta käräjäoikeus on antanut salassapitomääräyksen. Keskusrikospoliisin olisi tullut noudattaa käräjäoikeuden oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla antamaa määräystä asiakirjan salassapidosta.

KHO 24.10.2013 taltionro 3359:
KHO on kumonnut ja poistanut päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen. Hallinto-oikeudelle tehty valitus on jätetty tutkimatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.