Vaasan HAO 28.10.2011 11/0485/3

Ympäristövaikutusten arviointi - Pakollinen arviointimenettely - Hankkeen muutos - Sataman rakentaminen - Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus varmistaa arviointimenettelyn soveltaminen - Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

Diaarinumero: 01550/10/5129
Taltionumero: 11/0485/3
Antopäivä: 28.10.2011

Aluehallintovirasto oli muuttanut aikaisemmin myönnettyä ympäristölupaa sallien aikaisemmin rakennetun laiturin käyttöönoton sekä satama-alueen laajentamisen uudella varastoalueella. Hakemusasiakirjoissa laajennuksen arvioitiin lisäävän sataman liikennettä kahden ensimmäisen vuoden aikana noin 15 prosenttia eli vuositasolla 50 - 60 käyntiä enemmän aikaisempaan verrattuna. Hankkeeseen ei oltu sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaisiin hankkeisiin ja niiden muutoksiin on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ennen ympäristöluvan myöntämistä. Hallinto-oikeus katsoi, että uuden laiturin käyttöönottoa ja varastoalueen laajentamista on pidettävä asetuksessa tarkoitettuna sataman rakentamisena. Sataman liikenteen lisääntyminen 15 prosentilla oli sellainen merkittävä sataman toiminnan ja liikenteen lisäys, joka edellytti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ottaen huomioon, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointi tehdään toiminnan harjoittamista koskevan luvan myöntämisvaiheessa, ellei arviointia ole tehty aikaisemmin, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian ympäristövaikutusten arviointia ja uutta käsittelyä varten.

Katso myös Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 28.10.2011 numero 11/0486/3 ja 11/0487/3.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 4 § ja 13 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6 § 1 mom 9 f kohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-275/09

KHO 23.8.2013 taltionumerot 2630 - 2632: Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 28.10.2011 nro 11/0485/3 - 11/0487/3 kumotaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.