Vaasan HAO 14.10.2011 11/0289/1

Ympäristölupa - Ampumarata - Valitusoikeus - Kyläyhdistys - Puolustusvoimat - Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 00004/10/5129
Taltionumero: 11/0289/1
Antopäivä: 14.10.2011

Alueellinen ympäristökeskus oli myöntänyt ympäristöluvan Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueella sijaitsevan ampumaradan toimintaan. Rekisteröity kyläyhdistys valitti ympäristökeskuksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus totesi, että toiminnan merkittävin ympäristöhaitta on melu. Lähin asutus sijaitsi ampumaradasta noin 2,6 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Ampumasuunta radalla oli etelälounaaseen. Ampumaradan sivuilla ja takana oli noin 6 metriä korkeat suojavallit. Muutoksenhakijana olevan kyläyhdistyksen kylä sijaitsi noin 10 kilometrin päässä ampumaradasta itäkaakkoon.

Hallinto-oikeus katsoi ottaen huomioon kylän sijainti, ampumasuunta ja tehdyt meluntorjuntatoimenpiteet, että valituksenalaisen ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu rajoittui ampuma- ja harjoitusalueen sisäpuolelle. Kyläyhdistyksen toiminta-alue ei voinut sijaita ampuma- ja harjoitusalueella. Näin ollen valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetun toiminnan melu ei ulottunut kyläyhdistyksen toiminta-alueelle. Myöskään ampumaratatoiminnan mahdolliset muut ympäristövaikutukset eivät ennalta arvioiden ulottuneet kyläyhdistyksen toiminta-alueelle. Hallinto-oikeus jätti kyläyhdistyksen valituksen tutkimatta.

Ympäristönsuojelulaki 97 § 1 mom 1 ja 2 kohta
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Haettu muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.