Vaasan HAO 14.09.2011 11/0237/1

Ympäristölupa - Luvan tarve - Vanha toiminta - Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annettu laki - Siirtymäsäännökset

Diaarinumero: 01725/10/5132
Taltionumero: 11/0237/1
Antopäivä: 14.09.2011

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.9.2010 katsonut, ettei eräs turvetuotantotoiminta ollut ympäristöluvanvaraista toimintaa, ja hylännyt osakaskunnan vaatimuksen ympäristöluvan hakemiseen velvoittamisesta.

Hallinto-oikeus osakaskunnan valituksesta kumosi ELY-keskuksen päätöksen ja velvoitti toiminnanharjoittajan määräajassa hakemaan turvetuotantotoiminnalleen ympäristölupaa asianomaiselle lupaviranomaiselle jätettävällä hakemuksella liitteineen.

Perusteluja:

Silloinen ympäristökeskus oli 16.1.1996 antanut toiminnanharjoittajan vesiensuojeluasetuksen nojalla tekemään ennakkoilmoitukseen lausuntonsa. Turvetuotanto oli aloitettu vuonna 1996. Turvetuotantotoiminta oli 28.5.2001 merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Turvetuotantoalueen pinta-ala on 54 hehtaaria.

Vesiensuojeluasetuksen mukainen lausunto ei ole ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu päätös. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 1985 A II 98 huomioon ottaen mainitun turvetuotantoalueen vesien johtaminen oli ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa voimassa olleen vesilain mukaan luvanvaraista. Turvetuotantoalueen vesien johtamiseen ei ollut vesilakiin perustuvaa lupaa tai siihen verrattavaa päätöstä. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin ELY-keskus, ettei ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 - 7 §:iä sovelleta asiassa.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö on tullut voimaan 1.3.2000. Osakaskunta on kirjelmällään 10.5.2009 vaatinut ympäristöluvan hakemiseen velvoittamista. Asiassa ei ollut enää kysymys ympäristönsuojelulainsäädännön voimaantuloon liittyvästä siirtymäkaudesta. Asianomaisen viranomaisen aikanaan tekemä ratkaisu siitä, ettei toiminnalle tarvinnut hakea ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, ei estänyt haitankärsijää esittämästä vaatimusta ympäristöluvan hakemiseen velvoittamisesta.

Hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin ELY-keskus, että turvetuotantotoiminnan ympäristöluvanvaraisuus ratkaistaan asiassa ympäristönsuojelulain ja -asetuksen säännösten perusteella, joiden mukaan yli 10 hehtaarin turvetuotantotoiminta on ympäristönluvanvaraista.

Ympäristönsuojelulaki 28 § 1 mom ja 2 mom 1) kohta
Ympäristönsuojeluasetus 1 § 1 mom 7d) kohta ja 5 § 1 mom 7c) kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.