Vaasan HAO 11.05.2011 11/0211/3

Verotusmenettely - Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi - Verotuksen oikaisun määräaika

Diaarinumero: 00691/10/8101T
altionumero: 11/0211/3
Antopäivä: 11.5.2011

X:llä on ollut verovuonna 2006 asuinhuoneiston vuokratuloa 2.340 euroa. Vuokratun huoneiston yhtiövastikkeet ja vesimaksut ovat olleet yhteensä 423 euroa ja huoneiston hankintaan kohdistuvan lainan korot 744,97 euroa. X on verovuodelta 2006 antamassaan veroilmoituksessa merkinnyt vuokratuloja koskevaan veroilmoituslomakkeeseen 7 vuokratulon sekä maksettujen yhtiövastikkeiden ja vesimaksujen määrät. Muihin kuluihin X on merkinnyt huoneiston hankintaan kohdistuvan lainan korot. Kohtaan lisätietoja X on merkinnyt, että muut kulut koostuvat maksetuista koroista. Esitäytetylle veroilmoituslomakkeelle X on merkinnyt vuokratuloksi bruttovuokratulon määrän. Muiksi tulonhankkimiskuluiksi X on merkinnyt yhtiövastikkeet ja vesimaksut. Huoneiston hankintaan kohdistuvan lainan korot ovat olleet jo esitäytettyinä veroilmoituslomakkeella. Kohtaan lisätietoja X on merkinnyt, että muut tulonhankkimiskulut muodostuvat yhtiövastikkeista ja vesimaksuista.

Verotusta toimitettaessa lomakkeelta 7 on tallennettu ilmoitettu nettovuokratulo ja esitäytetyltä veroilmoituslomakkeelta muut tulonhankkimiskulut. Verotuksessa on lisäksi otettu huomioon suorasiirtona saadut korkotiedot. Näin ollen toimitetussa säännönmukaisessa verotuksessa tulonhankkimisvelan korot sekä vastikkeet ja vesimaksut on vähennetty kahteen kertaan ja X:n verotettavaksi pääomatuloksi on vahvistettu 4,06 euroa.

Verotoimisto on 30.12.2009 toimittamallaan verotuksen oikaisulla verovelvollisen vahingoksi vahvistanut X:n verotettavaksi pääomatuloksi 1.172,03 euroa.

X on vaatinut verotuksen oikaisulautakunnassa, että toimitettu verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on kumottava ja säännönmukainen verotus on saatettava voimaan. Oikaisulautakunta on hyväksynyt oikaisuvaatimuksen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on vaatinut hallinto-oikeudessa, että oikaisulautakunnan päätös on kumottava ja verotoimiston 30.12.2009 toimittaman verotuksen oikaisun mukainen verotus on saatettava voimaan.

Oikeudenvalvontayksikön käsityksen mukaan X:n verotus tulisi voida oikaista ensisijaisesti verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 4 momentissa säädetyn viiden vuoden määräajan puitteissa ja toissijaisesti verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 3 momentissa säädetyn kahden vuoden määräajan puitteissa.

Hallinto-oikeus hylkäsi verotuksen oikeudenvalvontayksikön valituksen.

Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoi, että vaikka X asiakirjojen mukaan ei ole täyttänyt verolomakkeita kaikilta osin lomakkeissa olevien ohjeiden mukaan, hän on kuitenkin molempien täyttämiensä lomakkeiden kohtaan lisätietoja merkinnyt, mistä eristä ilmoitetuissa koroissa ja kuluissa on kysymys. Näissä olosuhteissa X:n antamaa veroilmoitusta ei voida pitää verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla puutteellisena, erehdyttävänä tai vääränä eikä verotuksen oikaisua verovelvollisen vahingoksi voida toimittaa viiden vuoden määräajassa.

X:n verotuksessa tapahtunutta virhettä ei voida pitää verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 3 momentissa tarkoitettuna veroviranomaisen kirjoitusvirheenä, laskuvirheenä tai muuna niihin verrattavana erehdyksenä. Näin ollen verotuksen oikaisua verovelvollisen vahingoksi ei voida toimittaa kahden vuoden määräajassa.

Hallinto-oikeus katsoi, että koska verotuksen oikaisua verovelvollisen vahingoksi ei ole toimitettu verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetussa yhden vuoden määräajassa, on verotuksen oikaisulautakunnan tullut kumota toimitettu verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi ja saattaa voimaan säännönmukainen verotus.

Laki verotusmenettelystä 56 §

KHO:n päätös 28.11.2012 T:3313. Päätös kumottu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.