Vaasan HAO 08.07.2011 11/0195/1

Ympäristö - Toiminnan ympäristövaikutukset - Toimivaltainen lupaviranomainen - Sijaintikunta

Diaarinumero: 01173/10/5129-01176/10/5129
Taltionumero: 11/0195/1
Antopäivä: 8.7.2011

Ampumarata sijaitsi naapurikunnan rajan tuntumassa siten, että meluhaitta ei rajoittunut pelkästään toiminnan sijaintikunnan alueelle. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 14 a-kohdan mukaan ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristöluvan käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kun toiminnan ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle, ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupahakemuksen ratkaisee poiketen mitä toimivaltaisesta viranomaisesta säädetään ympäristönsuojeluasetuksessa aluehallintovirasto. Hallinto-oikeus kumosi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristöluvan tarkistamista ja olennaista muuttamista koskevassa asiassa tekemän päätöksen ja siirsi asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Ympäristönsuojelulaki 31 § 1 mom 2 kohta (22.12.2009/1590)

Ympäristönsuojeluasetus 7 § 1 mom 14 a-kohta

Vrt. KHO:2014:75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.