Vaasan HAO 06.07.2011 11/0189/1

Vesilaki - Ruoppaus ja vesialueen täyttö - Valvonta - Hallintopakko - Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta - Valituskelpoinen päätös - Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 00593/11/5211
Taltionumero: 11/0189/1
Antopäivä: 6.7.2011

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristölautakunta oli vesilain 1 luvun 12 - 15 §:n nojalla hylännyt haitankärsijöiden vaatimuksen velvoittaa ruoppauksen ja vesialueen täytön suorittaja ennallistamaan ranta-alue. Ympäristölautakunnan päätökseen oli liitetty valitusosoitus, jonka mukaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus poisti ympäristölautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jätti haitankärsijöiden valituksen tutkimatta. Asiassa on ollut kysymys väitetystä vesilain vastaisesta vesistön ruoppaamisesta sekä vesialueen täytöstä. Tällainen vesilain 2 ja 4 luvussa tarkoitettu asia ei vesilain 20 luvun 2 §:n säännös huomioon ottaen kuulu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösasioihin, vaan ympäristölautakunta on suorittanut asiassa vesilain 20 luvun 3 ja 8 §:ssä sekä 21 luvun 1 §:ssä tarkoitettua laillisuusvalvontaa. Vesilain 20 luvun 8 §:n 2 momentin ja 21 luvun 2 §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen ympäristölautakunnan laillisuusvalvontaa koskevassa asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Vesilaki (19.5.1961/264) 20 luku 3 § ja 8 § 2 mom sekä 21 luku 1 § ja 2 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom
Ks. myös uusi vesilaki (27.5.2011/587) 1 luku 7 §, 14 luku 2 § ja 4 § sekä 15 luku 1 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.