Vaasan HAO 14.04.2011 11/0168/3

Kirkollisasia - Esteellisyys - Kirkkoneuvoston jäsen

Diaarinumero: 01277/10/2301
Taltionumero: 11/0168/3
Antopäivä: 14.04.2011

A oli hakenut määräaikaista palkanlaskijan virkaa J:n seurakunnasta ja ilmoittanut hakemuksessaan, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja X oli lupautunut hänen suosittelijakseen. Toinen hakija B oli tehnyt oikaisuvaatimuksen A:n valintaa koskevasta kirkkoneuvoston päätöksestä, jonka tekemiseen X ei ollut osallistunut. Suosittelijana toiminut X oli osallistunut kirkkoneuvostossa oikaisuvaatimuksen käsittelyyn ja aikaisemman päätöksen tultua kumotuksi muodollisella perusteella esittänyt A:n valitsemista virkaan.

Kirkkolain 7 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella asiassa sovellettiin hallintolain säännöksiä esteellisyydestä. Hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos hän avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 7 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

Hallinto-oikeus totesi, että suosittelija puoltaa lähtökohtaisesti yhtä ehdokasta virkavalinnassa ja suosittelijan asema muistuttaa siten tilannetta, jossa henkilö avustaa tai edustaa asianosaista. Luottamus kirkkoneuvoston jäsenen puolueettomuuteen oli vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla, kun X oli mainitulla tavalla osallistunut päätöksentekoon virkavaalissa, jossa hän oli toiminut yhden hakijan suosittelijana. X oli siten ollut esteellinen.

B:n valituksesta hallinto-oikeus kumosi kirkkoneuvoston päätöksen.

KHO 17.2.2012 nro 307: Lausuminen on rauennut, koska A on peruuttanut valituksensa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.