Vaasan HAO 07.04.2011 11/0151/3

Luonnonsuojelulain ja ympäristönsuojelulain välinen suhde - Lajisuojelu - Erityinen luonnonolosuhde - Harvinainen tai tuntematon laji

Diaarinumero: 00902/10/5109
Taltionumero: 11/0151/3
Antopäivä: 7.4.2011

Muutoksenhakija oli hakenut ympäristölupaa kallion louhintaa ja murskausta varten. Valittajien tekemässä selvityksessä oli ilmennyt, että lupahakemuksessa tarkoitetulla alueella eli useita eri pieneliölajeja, joita ei ollut ennen tavattu Suomessa tai oli tavattu vain harvoin. Yksi lajeista oli mahdollisesti tieteelle tuntematon pallohämähäkkilaji. Kyseisiä lajeja ei ollut mainittu luonnonsuojeluasetuksen liitteissä. Lupaviranomainen hylkäsi lupahakemuksen luonnonsuojelulain yleisiin periaatteisiin viitaten.

Muutoksenhakija vaati päätöksen kumoamista ja luvan myöntämistä joko suoraan hallinto-oikeuden päätöksellä tai siten, että hallinto-oikeus palauttaisi asian lupaviranomaiselle luvan myöntämistä varten.

Hallinto-oikeus katsoi, että luonnonsuojelulaissa tarkoitettu lajisuojelu toteutetaan lisäämällä rauhoitettava tai suojeltava laji luonnonsuojeluasetuksen asianmukaiseen liitteeseen. Asetuksen liitettä ei ollut mahdollista täydentää luonnonsuojelulain yleisten periaatteiden perusteella. Ympäristölupahakemuksen hylkääminen luonnonsuojelulain säännösten perusteella ei siten ollut mahdollista.

Luontoselvityksestä saadun tiedon perusteella alueella oli tärkeä merkitys harvinaisten lajien tunnettuna elinympäristönä. Koska alueelta oli löytynyt tieteelle mahdollisesti uusi pallohämähäkkilaji, oli alueella myös tutkimuksellista arvoa. Hallinto-oikeus katsoi tämän vuoksi, että kyseinen pieneliöiden yhteisö saattoi muodostaa ympäristönsuojelulain 42 §: 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun erityisen luonnonolosuhteen, jota ainakin suunnitellun toiminnan pölypäästöt saattoivat vakavasti häiritä ja siten huonontaa.

Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että lupahakemuksen hyväksyminen olisi edellyttänyt selvitystä siitä, että toimintaa olisi ollut mahdollista harjoittaa pilaamatta alueen erityisiä luonnonolosuhteita tai että kyse ei ollut erityisestä luonnonolosuhteesta. Valituksessa esitetyt vaatimukset oli tämän vuoksi hylättävä eikä lupaviranomaisen päätöksen lopputulosta ollut syytä muuttaa.

Ympäristönsuojelulaki 41 § 1 ja 3 mom, 42 § 1 mom 4 k
Luonnonsuojelulaki 38 § 2 mom, 46 §, 47 § 1 ja 2 mom
Luonnonsuojeluasetus 18 §, 21 §, 22 § sekä liitteet 2 ja 4

KHO:2013:74: Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.