Vaasan HAO 05.04.2011 11/0146/3

Ympäristölupa - alle 10 hehtaarin turvetuotantoalue - luvan tarve - kohtuuton rasitus - toimintakokonaisuus - toimivaltainen lupaviranomainen

Diaarinumero: 01164/10/5139
Taltionumero: 11/0146/3
Antopäivä: 5.4.2011

A:n ilmoituksen mukaan varsinaisen turvetuotantoalueen pinta-ala oli 9,6 hehtaaria. Lähimmän loma-asutukseen käytetyn kiinteistön etäisyys turvetuotantoalueesta oli 260 metriä. Alueelta oli tarkoitus ottaa palaturvetta. Toiminta rajoittui turvetuotantoalueeseen, jolle oli myönnetty ympäristölupa. Toiminta sijoittui pääosin alueelle, joka oli kuulunut edellä mainittuun ympäristölupahakemukseen ja jonka osalta hakemus oli hylätty, koska toiminnasta olisi aiheutunut lähimmälle asutukselle ainakin ajoittain niin vakavaa pöly- ja meluhaittaa, että sitä oli pidettävä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kohtuuttomana rasituksena. Tuolloin alueelta oli ollut tarkoitus ottaa jyrsinturvetta.

Ilmoituksen mukaisen turvetuotantoalueen ja lähimmän vapaa-ajanasuinrakennuksen välinen maasto oli pääasiassa avointa peltoaluetta ja suojapuusto oli vähäinen. Kun otettiin huomioon turvetuotantotoiminnan luonne, sen etäisyys lähimmästä vapaa-ajankiinteistöstä sekä toiminnan ja lähimmän vapaa-ajanasunnon välinen maasto, hallinto-oikeus katsoi, että ilmoituksen mukaisesta turvetuotantotoiminnasta saattaa aiheutua lähimmälle vapaa-ajan asutukselle eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tällainen toiminta edellytti ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumosi ympäristö- ja terveyslautakunnan päätöksen, jolla A oli vapautettu luvanhakuvelvollisuudesta.

Kun otettiin huomioon se, että ilmoituksen mukainen alue rajoittui turvetuotantoalueeseen, alueilla harjoitettavista turvetuotantotoiminnoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia oli tarpeen tarkastella kokonaisuutena. Näin ollen mikäli A halusi harjoittaa ilmoituksensa mukaista turvetuotantotoimintaa, toiminnalle oli haettava ympäristölupaa aluehallintovirastolta.

Ympäristönsuojelulaki 28 § 2 mom 3 kohta, 31 § 3 mom ja 35 § 4 mom
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 mom

KHO:ssa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.