Vaasan HAO 03.03.2011 11/0093/3

Liikkuvuusavustus - Muuttoavustus - Työsuhteen kesto - Takaisinperintä - Kohtuullisuus

Diaarinumero: 01138/09/1599
Taltionumero: 11/0093/3
Antopäivä: 3.3.2011

A oli liikkuvuusavustusta hakiessaan esittänyt työsopimuksen, jonka mukaan työsuhde oli voimassa toistaiseksi 4.2.2008 alkaen. Työvoimatoimisto oli myöntänyt A:lle liikkuvuusavustusta matka- ja muuttokustannuksiin. A:n työsuhde oli kuitenkin päättynyt 6.2.2008. Työsuhteen päättymisen syy oli ollut töiden vähentyminen. A oli ilmoittanut työvoimatoimistolle aloittavansa uuden työn 26.2.2008 alkaen, josta hän oli siirtynyt 29.2.2008 toisen työnantajan palvelukseen. Työvoimatoimisto oli muuttuneen tilanteen vuoksi ilman uutta hakemusta maksanut A:lle muuttoavustusta 700 euroa. Viimeiseksi mainitut työsuhteet olivat päättyneet 13.3.2008 ja 31.3.2008.

Työ- ja elinkeinokeskus oli päättänyt periä takaisin A:lle perusteettomasti maksetun muuttoavustuksen.

Hallinto-oikeus katsoi julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen 4 §:n
2 momentin perusteella, että muuttoavustuksen myöntämisen edellytyksenä on vähintään kuuden kuukauden pituinen yhtäjaksoinen työsuhde. Näin ollen useat lyhytaikaiset työsuhteet eivät täytä työsuhteen keston edellytystä. Kun A ei ollut työskennellyt ilmoittamassaan työpaikassa sanotun asetuksen 4 §:n 2 momentissa vaadittua kuuden kuukauden aikaa, muuttoavustus oli myönnetty perusteettomasti. Näin ollen maksetun muuttoavustuksen takaisinperinnän edellytykset olivat olemassa.

Ottaen huomioon, että työsuhde, jonka perusteella muuttoavustus oli alunperin myönnetty oli kestänyt kolme päivää, hallinto-oikeus katsoi, että työvoimatoimiston olisi ennen muuttoavustuksen maksamista tullut edellyttää A:lta selvitystä siitä, että työsuhde täyttää muuttoavustuksen myöntämisen ehdot. Siten muuttoavustuksen maksaminen perusteetta oli katsottava johtuneen osittain viranomaisen virheellisestä menettelystä. Tämä sekä A:n taloudellisesta asemasta saatu selvitys huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että muuttoavustuksen täysimääräistä takaisin perimistä oli pidettävä kohtuuttomana ja kohtuullisti takaisinperittävää määrää 200 euroon.

Laki julkisesta työvoimapalvelusta 12 luku 1 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 4 § 2 mom (28.12.2006/1419) Valtionavustuslaki 20 § 1 mom, 21 § ja 26 §

KHO:ssa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.