Turun HAO 09.12.2011 11/0764/2

Huostaanotto, laitossijoitus, aineiden ja esineiden haltuunotto, valituskelpoinen päätös, tupakkatuotteet

Diaarinumero: 00252/11/6136
Taltionumero: 11/0764/2
Antopäivä: 9.12.2011

Ratkaistavana oli kysymys, onko lastensuojelulaitokseen sijoitetulta
huostaanotetulta nuorelta voitu ottaa haltuun tupakka-aski.

Tupakkalain 11 §:n mukaan, sellaisena kuin se on 1.10.2010 voimaan tullessa laissa, tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.

Lastensuojelulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 252/2006 vp) mukaan lain 65 § vastaa lastensuojelulain (683/1983) 31 §:ää siinä muodossa, jollaiseksi se on muutettu lastensuojelussa sovellettavia rajoituksia ja rajoitustoimenpiteitä koskevien lastensuojelulain muutosten yhteydessä. Näitä muutoksia koskevan hallituksen esityksen (HE 225/2004 vp) mukaan lapselta tulee lähtökohtaisesti aina ottaa haltuun aineet tai esineet, joiden hallussapito muun lainsäädännön nojalla on kiellettyä. Hallituksen esityksessä todetaan muun muassa edelleen, että lapsen oikeusturvan kannalta on perusteltua, että aineiden tai esineiden ottamisesta laitoksen haltuun tehdään valituskelpoinen hallintopäätös, mikäli pois otettua ainetta tai esinettä ei arvioida voitavan hänelle heti palauttaa.

Lastenkotiin sijoitetulta huostaanotetulta 16-vuotiaalta nuorelta on löydetty savukeaski, ja laitoksen ohjaaja on tehnyt päätöksen savukeaskin haltuunotosta.

Hallinto-oikeus katsoi, että koska alaikäisellä ei lain mukaan voi olla hallussaan tupakkatuotteita, savukerasia on voitu ottaa laitoksen haltuun.

Lastensuojelulaki 65 § 1 mom
Tupakkalaki 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.