Turun HAO 19.09.2011 11/0575/2

Asiakirjajulkisuus - Hätäpuhelutallenne - Osajulkisuus - Yksityiselämän suoja

Diaarinumero: 00941/11/1203
Taltionumero: 11/0575/2
Antopäivä: 19.9.2011

Oikeuskysymyksenä oli, onko X:lle luovutettava hätäpuhelutallenteet niistä yleiseen hätänumeroon 112 soitetuista puheluista, joista oli tehty kanteluita Hätäkeskuslaitokseen.

X oli saanut kanteluasiakirjat ja eräitä tilastotietoja paperikopioina Hätäkeskuslaitokselta. X:n mukaan julkisuuslain tarkoitus oli taata viranomaisen toiminnan läpinäkyvyys ja valvottavuus, mistä syystä myös hätäpuhelutallenteet olisi pitänyt luovuttaa.

Arvioitaessa hätäpuhelutallenteiden julkisuutta tarkasteltiin julkisuusperiaatteen suhdetta toiseen perusoikeuteen, yksityiselämän suojaan. Hätäpuheluissa tulee pääsääntöisesti ilmi arkaluonteista, salassa pidettävää ja luottamuksellista tietoa henkilöstä ja hänen ominaisuuksistaan, kuten terveydentilasta, yksityiselämästä ja perhe-elämästä. Joskus tiedot tai vain soittajan henkilöllisyyden ilmeneminen äänen perusteella saattaisivat loukata esimerkiksi onnettomuuden tai rikoksen uhrien oikeuksia tai muistoa tai uhrien läheisiä. Koska yksityisyyteen, elintapoihin ja henkilökohtaisiin oloihin liittyvien tietojen salassapitovelvollisuus on ehdoton, nämä tiedot on joka tapauksessa pidettävä salassa riippumatta siitä, aiheutuisiko niiden antamisesta haitallisia tai vahingollisia seurauksia.

Hallinto-oikeus katsoi, että X:n saamat asiakirjat riittivät takaamaan tietopyynnöllä tavoitellun viranomaisen toiminnan läpinäkyvyyden ja valvottavuuden. Yksityiselämän suoja oli julkisuusperiaatetta painavampi, eikä hätäpuhelutallenteita pitänyt luovuttaa.

Mikäli pyydetyt hätäpuhelutallenteet voitaisiin käsitellä ja käsiteltäisiin siten, että esimerkiksi soittajan ääni muutettaisiin tunnistamattomaksi ja poistettaisiin kaikki yksityisyyden piiriin kuuluvat salassa pidettävät tiedot ja sellaiset tiedot, joiden tietoon tuleminen ei vaarantaisi salassa pidettävien tietojen tulemista tietoon, on ilmeistä, ettei tallenteista jäisi jäljelle mitään sellaista kokonaisuutta, jolla olisi arvoa julkisuusperiaatteen toteuttamisen kannalta. Tästä syystä myöskään esitettyä hätäpuhelutallenteiden osaluovutusta ei pidetty mahdollisena.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 3 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 10 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 17 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 18 § 1 mom 4 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 25 ja 32 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.