Turun HAO 07.06.2011 11/0365/3

Taksilupa - Luvan siirtäminen - Luvan luovuttaminen - Määräämisvalta - Liikenteestä vastaava henkilö

Diaarinumero: 01625/10/7503
Taltionumero: 11/0365/3
Antopäivä: 7.6.2011

Osakeyhtiö oli hakenut enemmistöosakkaansa ja yhtiön hakemuksessa liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ilmoitetun henkilön taksiluvan siirtämistä yhtiölle. ELY-keskus oli hylännyt yhtiön hakemuksen, koska kyse oli taksiliikennelaissa kielletystä luvan luovuttamisesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen, koska taksiliikennelaissa ei ole säännöstä, jonka nojalla luonnollinen henkilö voisi siirtää lupansa toiselle, eikä siirto siten perustunut lakiin.

Taksiliikennelaki 11 §
Taksiliikennelaki 23 §

Äänestys 2 - 1

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide

Myös eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen, mutta perusteli hylkäämisen seuraavasti:

Taksiliikennelain 11 §:n mukaan taksilupaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi eikä myydä tai muuten vastikkeellisesti luovuttaa. Hallituksen esityksen (HE 38/2006 vp) mainittua pykälää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vastikkeeton yrityksen luovuttaminen olisi kuitenkin edelleenkin mahdollista ilman luovuttajan luvan peruuttamiseen liittyvää uhkaa. Näin voitaisiin mahdollistaa sukupolvenvaihdos taksiyrityksissä. Vastikkeettoman luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajan ei tarvitsisi hakea uutta lupaa, vaan liikenteestä vastaavan henkilön vaihtamista koskeva luvan muutoshakemus riittäisi.

Taksiluvan luovuttaminen on taksiliikennelaissa pääsääntöisesti kielletty. Ha-kemuksen mukaisessa X:n taksiluvan siirtämisessä yhtiölle on kyse luvan luovuttamisesta siitä huolimatta, että X on yhtiön enemmistöosakas. Asiassa ei ole kysymys vastikkeettomasta yrityksen sukupolvenvaihdosluovutuksesta. ELY-keskus on siten voinut hylätä yhtiön hakemuksen taksiluvan siirrosta sillä perusteella, että kyse on kielletystä taksiluvan luovuttamisesta.

KHO:n päätös 7.3.2012 taltionumero 523. KHO ei tutkinut valitusta. KHOn perustelut olivat seuraavat: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä ei ole muutettu. Hallinto-oikeuden päätös ei siten ole valittajalle vastainen. Valitusta ei voida tehdä pelkästään päätöksen perusteluista. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei näin ollen ole asiassa oikeussuojan tarvetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.