Turun HAO 10.10.2011 11/0293/1

Julkisoikeudellisesta perusteesta johtuva saatava - Luottamushenkilöpalkkio - Maksun viivästyminen - Viivästyskorko - Hallintoriita

Diaarinumero: 01974/10/2299
Taltionumero: 11/0293/1
Antopäivä: 10.10.2011

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaati kaupungin velvoittamista maksamaan viivästyskorkoa luottamustoimen hoitamisesta maksetuille puheenjohtajan vuosipalkkioille.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen korkolain mukaisen viivästyskoron maksamisesta, koska kysymys oli julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvasta saatavasta, johon ei sovelleta korkolakia. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että luottamusmiespalkkioille oli maksettava korkolakia edeltäneen kauppakaaren 9 luvun 8 §:n mukaista viivästyskorkoa.

Hallintolainkäyttölaki 69 §
Korkolaki 1 § 2 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.