Turun HAO 29.04.2011 11/0130/1

Kunnallisasia - Palkkaa vastaava korvaus - Määräaikaisen virkasuhteen päättyminen

Diaarinumero: 02160/10/2207
Taltionumero: 11/0130/1
Antopäivä: 29.4.2011

Oikeuskysymyksenä oli, oliko toistuvasti peräkkäin määräajaksi otetun viranhaltijan virkasuhde päättynyt siten, että hänellä oli oikeus saada palkkaa vastaava korvaus.

A oli toiminut yhtäjaksoisesti kuudessatoista peräkkäisessä tuntiopettajan määräaikaisessa virkasuhteessa siten, että näistä viimeinen oli päättynyt 31.7.2009. Tämän jälkeen A oli otettu määräaikaisiin virkasuhteisiin ajalle 17.8.2009-30.6.2010 ja 1.8.2010-31.7.2011.

A oli tehnyt 31.7.2009 päättynyttä ja sitä edeltäviä määräaikaisia virkasuhteita sekä 30.6.2010 päättynyttä määräaikaista virkasuhdetta koskevan korvausvaatimuksensa ollessaan nimitettynä 1.8.2010 alkaen määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen.

Hallinto-oikeus totesi, että viranhaltijalaista tai sen esitöistä ei ilmene, miten virkasuhteiden peräkkäisyyttä ja virkasuhteiden päättymisajankohtaa tulisi arvioida tilanteissa, joissa virkasuhteiden väliin jää lyhyehkö tauko. Oikeuskäytännössä on katsottu, että virkasuhteiden peräkkäisyyden arvioinnissa voidaan soveltaa vastaavaa harkintaa, mitä valtion virkamieslain esitöihin nojautuen noudatetaan valtion virkamiesten kohdalla. Virkamies voidaan siten katsoa nimitetyksi toistuvasti peräkkäin silloinkin, kun määräaikaisten nimitysten välinen aika on enintään 30 päivää.

A:n määräaikaisten virkasuhteiden välinen aika on ollut enimmillään vain yksi kuukausi. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n virkasuhde T:n kaupunkiin ollut päättynyt sillä tavoin, että hänen oikeuttaan viranhaltijalain mukaiseen korvaukseen voitiin tässä tilanteessa arvioida.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 §

Vrt. Valtion virkamiesten osalta KHO 5.3.2008 taltio 435

KHO:n päätös 22.1.2013 taltionumero 267. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.