Turun HAO 24.02.2011 11/0116/2

Toimeentulotuki, opiskelija, opintolaina, käytettävissä olevat tulot

Diaarinumero: 02152/10/6101
Taltionumero: 11/0116/2
Antopäivä: 24.2.2011

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, voitiinko kahden eri lukuvuoden nostamatonta opintolainaa ottaa elokuun 2010 toimeentulotukilaskelmassa tulona huomioon sekä edelliseltä kuukaudelta muodostuneena tuloylijäämänä että elokuulle jaksotettuna kuukausieränä.

Opiskelija A oli hakenut toimeentulotukea elokuulle 2010. A ei ollut nostanut opintolainaa tai hakenut opintolainan valtiontakausta lukuvuosina 2009 - 2010 ja 2010 - 2011. A:lle oli ilmoitettu jo kesällä 2009 tehdyissä toimeentulotukipäätöksissä, että opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki opintolaina mukaan lukien.

Kesäkuun 2010 toimeentulotukilaskelmassa A:n tulona oli otettu huomioon lukuvuoden 2009 - 2010 nostamaton opintolaina kokonaisuudessaan. Heinäkuun 2010 laskelmassa A:n tulona oli otettu huomioon opintolainasta muodostunut kesäkuun laskelman ylijäämä. Myös heinäkuun 2010 laskelma oli jäänyt ylijäämäiseksi.

Elokuun 2010 toimeentulotukilaskelmassa A:n tulona oli otettu huomioon muun muassa lukuvuoden 2010 - 2011 opintolainan yhtä kuukautta kohden jaksotettu erä ja lukuvuoden 2009 - 2010 opintolainan tuloksi lukemisen takia muodostunut heinäkuun ylijäämä.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että opiskelijan ensisijaisen toimeentulotukijärjestelmän muodostavat opintotukilain mukaiset etuudet. Siten valtion takaaman lainan muodossa suoritettava tuki on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. A on ollut tietoinen opintolainan ensisijaisuudesta, mutta ei ole pitänyt huolta elatuksestaan jättämällä lainan nostamatta. A:n tietoisesta menettelystä huolimatta lukuvuoden 2009 - 2010 opintolainasta aiheutunutta laskennallista tuloylijäämää ei olisi tullut ottaa huomioon tilanteessa, jossa jo seuraavan lukuvuoden opintolainaa on alettu ottaa kuukausikohtaisina erinä huomioon varsinkaan, kun A:lle on kesä - heinäkuun 2010 toimeentulotukipäätöksissä kerrottu, että elokuussa tullaan ottamaan huomioon opintolainan ensimmäinen erä.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 12 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 1 ja 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.