Turun HAO 01.04.2011 11/0089/1

Luonnonsuojelu - Merimetso - Poikkeuslupa - Edellytykset - Kalavesille koituvan vakavan vahingon estäminen - Selvitys vahingoista - Ministeriön ohjekirje

Diaarinumero: 01814/10/5402
Taltionumero: 11/0089/1
Antopäivä: 1.4.2011

Yhdistys oli valittanut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä, jolla keskus oli myöntänyt hakijalle avustajineen luvan ampua korkeintaan 200 merimetsoa 20.8.-31.10.2010 välisenä aikana päätöksen karttaliitteen osoittamilla alueilla kalavesille koituvan vakavan vahingon estämiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että Suomessa luonnonsuojelulailla toimeenpannussa tapauskohtaisessa poikkeuslupamenettelyssä lintudirektiivin sovellettavat säännökset yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa merkitsevät, että ensisijassa hakijan on esitettävä selvitys poikkeuksen edellytysten olemassaolosta. Hakemuksessa oli kuvailtu sitä ongelmaa, johon haetulla poikkeuksella pyrittäisiin puuttumaan, mutta sen tueksi ei ollut esitetty minkäänlaista laskelmaa, arvioita tai muutakaan konkreettista selvitystä merimetsojen aiheuttamien vahinkojen suuruudesta tai niiden taloudellisesta merkityksestä kalastukselle. Ympäristöministeriön ELY-keskuksille antamalla ohjeistuksella, johon hakijat olivat vedonneet, ei ollut mahdollista oikeudellisesti sitovasti ratkaista kysymystä poikkeuksen edellytysten täyttymisestä. Hallinto-oikeus ei pitänyt pelkästään lupa-alueen maantieteellistä sijoittumista ministeriön ohjeen mukaiselle ongelma-alueelle yhdessä hakijan esittämän ylimalkaisen ongelmankuvauksen kanssa riittävänä osoittamaan objektiivisesti, että kalavesille aiheutuu poikkeuksen oikeuttavaa vakavaa vahinkoa. ELY-keskuksen päätös oli lainvastainen.

Luonnonsuojelulaki 3 §
Luonnonsuojelulaki 38 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 39 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 49 § 3 mom
Luonnonsuojelulaki 65 § 1 mom
Lintudirektiivi 79/409/ETY 1 artikla
Lintudirektiivi 79/409/ETY 9 artikla 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.