Turun HAO 28.02.2011 11/0060/1

Kommunalärende - Initiativ - Kommuninvånare - Överklagbarhet - Beredning - Slutligt beslut

Kunnallisasia - Aloite - Kunnan asukas - Valituskelpoisuus - Valmistelu - Lopullinen päätös

Diaarinumero: 00262/10/2299
Taltionumero: 11/0060/1
Antopäivä: 28.2.2011

Kommunfullmäktige hade vid sitt sammanträde behandlat tre initiativ angående kommunens skolnät, i vilka begärts att fullmäktiges tidigare beslut om skolnätet behandlas på nytt. Då fullmäktige inte enbart antecknat initiativen till kännedom och beslutat att dessa inte föranleder vidare åtgärder, dvs. ny beredning av skolnätsärendet, utan istället på kommunstyrelsens föredragning fattat ett slutligt beslut om att inte ändra sitt tidigare avgörande i frågan, kunde beslutet inte likställas med beredning. Följaktligen prövade förvaltningsdomstolen besvären över beslutet.

Kommunallagen 28 §
Kommunallagen 53 § 1 mom
Kommunallagen 90 §
Kommunallagen 91 §

Omröstning 2-1

Ledamoten som anmälde skiljaktig mening ansåg att det överklagade beslutet gällde enbart beredning, och skulle således ha lämnat besvären utan prövning.

Jämf. HFD 2008:24

  • --

Kunnanvaltuusto oli kokouksessaan käsitellyt kolmea kunnan kouluverkkoa koskevaa kuntalaisaloitetta, joissa oli pyydetty valtuuston aiemman kouluverkkoa koskevan päätöksen käsittelemistä uudelleen. Kun valtuusto ei ollut pelkästään merkinnyt aloitteita tiedokseen ja päättänyt, etteivät ne anna aihetta toimenpiteisiin, eli kouluverkkoasian uudelleen valmistelemiseen, vaan sen sijaan kunnanhallituksen esityksestä tehnyt lopullisen päätöksen olla muuttamatta aiempaa ratkaisuaan asiassa, päätöstä ei voitu rinnastaa valmisteluun. Näin ollen hallinto-oikeus tutki valituksen päätöksestä.

Kuntalaki 28 §
Kuntalaki 53 § 1 mom
Kuntalaki 90 §
Kuntalaki 91 §

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että valituksenalainen päätös koski ainoastaan valmistelua, ja olisi näin ollen jättänyt valituksen tutkimatta.

Vrt. KHO 2008:24

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.