Turun HAO 21.02.2011 11/0052/1

Toimenpidelupa, julkisivumuutos, maisemallisesti arvokas rakennus, rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten, poikkeamisluvan tarve

Diaarinumero: 00994/10/4114
Taltionumero: 11/0052/1
Antopäivä: 21.2.2011

Rakennushankkeessa oli kysymys toimenpidelupaa edellyttävästä julkisivumuutoksesta, jossa maatilan päärakennuksen minerit-verhoilu vaihdetaan lautaa muistuttavaan vinyyliverhoiluun. Rakennuspaikka sijaitsi alueella, jolla oli voimassa rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Asiakirjoissa olevan selvityksen mukaan kysymyksessä oleva, 1900-luvun alkupuolelta oleva päärakennus, oli vuonna 2001 suoritetussa rakennusinventoinnissa todettu maisemallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennus oli alueelle laadittavana olevassa kaavaehdotuksessa osoitettu merkinnällä AM-1/smr (maatilakeskuksen alue, jolla sijaitsee maisemallisesti arvokas rakennus). Alueen naapurissa olevilla rakennuksilla oli joko merkintä smr tai SR-2 (seudullisesti arvokas rakennussuojelukohde).

Kaavan laatimista varten asetetun rakennuskiellon tarkoituksena on turvata kaavan suunnittelumahdollisuudet. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon rakennuksesta ja sen ympäristöstä saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa julkisivun muuttamisella saattoi olla sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, että alueella olevan rakennuskiellon oli katsottava koskevan nyt kysymyksessä olevaa hanketta.

Ennen toimenpideluvan edellytyksien arvioimista asiassa oli haettava lupa poiketa alueella voimassa olevasta rakennuskiellosta. Koska asianmukaista poikkeamislupaa ei ollut esitetty, edellytyksiä toimenpideluvan myöntämiseksi ei ollut.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 38 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 138 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 62 § 1 mom 7 kohta

KHO:n päätös 9.5.2012 taltionumero 1158. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.