Turun HAO 17.02.2011 11/0045/1

Eron myöntäminen luottamustehtävästä, eronpyynnön peruuttaminen, luottamushenkilö, valtuuston puheenjohtaja

Diaarinumero: 02239/10/2299
Taltionumero: 11/0045/1
Antopäivä: 17.2.2011

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko kaupunginvaltuusto voinut myöntää kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle eron kyseisestä luottamustehtävästä, kun hän oli sähköpostitse perunut aikaisemmin tekemänsä kyseistä luottamustehtävää koskevan eronpyyntönsä ja tämä oli valtuuston tiedossa ennen asian ratkaisemista.

Hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli voinut peruuttaa eronpyyntönsä ennen kuin eron myöntämistä koskeva asia oli ratkaistu toimivaltaisessa toimielimessä. Sähköpostitse toimitettu eronpyynnön peruutus oli tehty asianmukaisesti.

Valtuusto oli ylittänyt toimivaltansa myönnettyään kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle eron kyseisestä luottamustehtävästä hänen sittemmin perumansa eronpyynnön perusteella ja siten vastoin hänen valtuuston tiedossa ollutta tahtoaan. Valtuuston päätös, jolla kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle oli myönnetty ero kyseisestä luottamustehtävästä ja puheenjohtajaksi oli valittu hänen tilalleen toinen henkilö, kumottiin.

Kuntalaki 12 §
Kuntalaki 38 §
Kuntalaki 39 §
Kuntalaki 90 §
Hallintolaki 5 § 2 mom
Hallintolaki 22 § 1 ja 2 mom
Laki sähköisestä asioinnista viranomaisessa 9 §

KHO:n päätös 26.6.2012 taltionumero 1792. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.