Turun HAO 20.01.2011 11/0007/1

Valitusoikeus, osakkeenomistajan puhevalta, osakassopimus

Diaarinumero: 02127/10/4114
Taltionumero: 11/0007/1
Antopäivä: 20.1.2011

Rakennushankkeessa oli kysymys asunto-osakeyhtiön omistamaan asuinrakennukseen rakennettavasta uudesta käyntiovesta ja ikkunan suurentamisesta. Asunto-osakeyhtiön osakas, joka omisti samalla rakennuspaikalla sijaitsevan toisen asuinrakennuksen hallintaan oikeuttavat osakkeet, valitti yhtiölle myönnetystä toimenpideluvasta.

Asiassa oli oikeuskysymyksenä ratkaistavana se, oliko osakkeenomistajalla asiassa valitusoikeus sillä perusteella, että hän hallitsi osakassopimuksen nojalla sitä piha-aluetta, jonka suuntaan rakennettava käyntiovi avautui. Mainitun piha-alueen raja sijaitsi lähimmillään 3,5 metrin etäisyydellä käyntiovesta. Vaikka osakkeenomistaja hallitsi osaa rakennuspaikan piha-alueesta, hallinto-oikeus katsoi, ettei rakennushankkeella sen laatu huomioon ottaen ollut sellaista olennaista vaikutusta osakkeenomistajan hallitseman piha-alueen käyttämiseen, että hänellä olisi osakassopimuksen perusteella katsottava olevan asiassa valitusoikeus.

Hallinto-oikeus kumosi ja poisti rakennuslautakunnan osakkaan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen ja jätti siitä tehdyn valituksen tutkimatta. Rakennustarkastajan myöntämä toimenpidelupa jäi voimaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 § 1 mom

KHO:n päätös 28.9.2012 taltionumero 2606. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.