Turun HAO 07.01.2011 11/0001/1

Luonnonsuojelu - Poikkeaminen - Luonnonsuojelulain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun vierasperäisen lajin käsite - Levinneisyysalue - Valkoposkihanhi

Diaarinumero: 02309/09/5402
Taltionumero: 11/0001/1
Antopäivä: 7.1.2011

Asiassa oli kyse hakemuksesta valkoposkihanhien pyydystämiseksi niiden käyttämiseksi sijaisemoina hankkeessa, jonka tarkoituksena on kiljuhanhen uudelleenistuttaminen Lapin luontoon. Ympäristökeskus oli hylännyt yhdistyksen hakemuksen sillä perusteella, että valkoposkihanhen levinneisyysalue Suomessa ei tällä hetkellä ulotu Lappiin, jonne sijaisemoina toimivat linnut on tarkoitus siirtää, ja hanke on siten luonnonsuojelulain 43 § 1 momentin vastainen.

Hallinto-oikeus katsoi, että luonnonsuojelulain 43 §:n 1 momenttia sovellettaessa lajin vierasperäisyys määräytyy sen biologisen levinneisyysalueen perusteella, jonka ulkopuolella lajin päästämisestä luontoon voi seurata kiellon perusteeksi hallituksen esityksessä ilmaistuja vaikutuksia. Mainitun säännöksen sisältämä kielto päästää vierasperäinen laji luontoon kattaa näin ollen myös Suomessa sinänsä luonnonvaraisesti esiintyvän lajin viemisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle, kun on olemassa vaara pysyvän kannan muodostumisesta.

Koska säännöksestä ei ole säädetty mahdollisuutta myöntää poikkeusta, sen sisältämä kielto esti hakijana olevan yhdistyksen hankkeen toteuttamisen hakemuksen mukaisesti, eikä poikkeuksen myöntämiselle luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin ja lintudirektiivin 9 artiklan nojalla ollut edellytyksiä.

Luonnonsuojelulaki 3 §
Luonnonsuojelulaki 38 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 39 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 43 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 49 § 3 mom
Lintudirektiivi 79/409/ETY 1 artikla
Lintudirektiivi 79/409/ETY 9 artikla 1 kohta
Lintudirektiivi 79/409/ETY 11 artikla

KHO:n päätös 29.8.2012 taltionumero 2247. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.