Rovaniemen HAO 28.12.2011 11/0661/1

Luovutusvoitto - oman asunnon luovutus - perheen vakituinen asunto - lukio-opiskelu - elatusvelvollisuus - alaikäinen lapsi

Diaarinumero: 00383/11/8101
Taltionumero: 11/0661/1
Antopäivä: 28.12.2011

A oli yhdessä puolisonsa kanssa 11.3.1976 ostanut X:n kaupungissa sijaitsevan osakehuoneiston, jonka he olivat myyneet 19.8.2005. Asuinhuoneisto oli hankittu lasten koulunkäyntiä varten. Perheen 8.8.1959 syntynyt tytär oli vuonna 1975 aloittanut lukio-opinnot X:n kaupungissa 75 kilometrin etäisyydellä perheen yhteisestä asunnosta. Tytär oli muuttanut asumaan huoneistoon 15.3.1976, jolloin hän oli vielä alaikäinen. Asuminen jatkui 15.9.1980 saakka. Tytär tuli täysi-ikäiseksi 8.8.1977 asuttuaan asunnossa vähän alle vuoden ja viisi kuukautta.

Hallinto-oikeus totesi, että tuloverolaissa ei ollut määritelty perheen käsitettä. Perheeseen voitiin katsoa kuuluvan ainakin lapsen, johon nähden verovelvollisella on lakiin perustuva elatusvelvollisuus. Osakehuoneisto oli hankittu alaikäisen tyttären lukio-opintoja varten. Oli ilmeistä, että tytär oli tullut asuneeksi huoneistossa kahden vuoden ajan hänen opiskellessaan vielä lukiossa, jolloin hänen ei voitu katsoa itse vastanneen koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista. Lapsen elatuksesta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaan vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista lainkohdassa säädetyin tavoin myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta. Tähän nähden A:n ja hänen puolisonsa oli katsottava vastanneen lukiossa opiskelleen tyttärensä koulutuskustannuksista mahdollistamalla tämän asuminen kysymyksessä olevassa huoneistossa. Tytärtä oli siten verovapaan luovutusvoiton edellytyksiä harkittaessa pidettävä perheenjäsenenä, vaikka kahden vuoden asumisaika ei ollutkaan vielä kulunut hänen täyttäessään 18 vuotta. Tämän vuoksi huoneiston oli katsottava olleen tuloverolain 48 §:n 1 momentin mukaisesti A:n perheen vakituisena asuntona vähintään kahden vuoden ajan. Asunnon luovutusvoittoa oli näin ollen pidettävä verovapaana.

Verovuosi 2005
Tuloverolaki 48 § 1 mom

Vähemmistöön jääneen jäsenen äänestyslausunto ja esittelijän eriävä mielipide:

A oli yhdessä puolisonsa kanssa 11.3.1976 ostanut X:n kaupungissa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka he olivat myyneet 19.8.2005. Perheen 8.8.1959 syntynyt tytär oli asunut huoneistossa ajalla 15.3.1976 - 15.9.1980. Oman asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytyksenä olevaa kahden vuoden asumisaikaa laskettaessa huomioon otetaan ainoastaan perheen alaikäisten lasten asunnossa asuma aika. Tytär oli tullut täysi-ikäiseksi 8.8.1977 asuttuaan huoneistossa vähän alle vuoden ja viisi kuukautta. Hän ei siten ollut asunut asunnossa vaadittua kahta vuotta ollessaan tuloverolain 48 §:n 1 momentissa tarkoitettu perheenjäsen. Asunnon luovutusvoittoa ei ollut pidettävä verovapaana.

Vrt Kouvolan HAO 21.10.2011 11/0430/1

Haettu muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.