Rovaniemen HAO 16.08.2011 11/0317/1

Ennakkoratkaisu - liiketoimintasiirto - liiketoimintakokonaisuus - kokonais­jakautuminen - varainsiirtovero - verovapaus - kunnallinen liikelaitos

Diaarinumero: 00065/11/8510
Taltionumero: 11/0317/1
Antopäivä: 16.8.2011

I:n kunta oli ennakkoratkaisua koskevassa hakemuksessaan todennut, että sen tarkoituksena oli keskittää kiinteistöjensä omistus ja hallinnointi holdingyhtiömallia hyväksi käyttäen perustettavaan holdingyhtiöön IK Oy:öön, jonka kunta omistaa kokonaan.

Järjestelyjen ensimmäisessä vaiheessa kunnan omistamassa elinkeino- ja yritysasioista vastaavassa I Oy:ssä toteutetaan kokonaisjakautuminen, jonka tuloksena jakautuvan yhtiön liiketoiminta ja kiinteistötoiminta eriytetään omiksi yhtiöikseen kiinteistötoiminnan siirtyessä varsinaisen liiketoiminnan riskien ulkopuolelle perustettavalle Kiinteistö Oy I:lle. Vastaavasti kunnan omistaman I:n Vuokra-asunnot Oy:n, jonka hallinnassa oli noin 500 kunnan vuokra-asuntoa, kokonaisjakautumisessa perustetaan uusi I:n Vuokra-asunnot Oy sekä Kiinteistö Oy 1 ja Kiinteistö Oy 2. Lisäksi Tilapalvelu-liikelaitos, joka hallinnoi kunnan peruspalvelutuotannossa olevia kiinteistöjä, kuten kunnanvirasto, terveyskeskus, koulut ja päiväkodit, pääkirjasto, leirikeskus ja urheiluhalli, yhtiöitetään liiketoimintasiirrolla Tilapalvelu Oy:ksi. Ensimmäisen vaiheen jälkeen järjestelyissä on mukana edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Keskinäinen Kiinteistö Oy SP, jonka osakekannasta kunta omistaa 90 prosenttia.

Järjestelyjen toisessa vaiheessa kunta perustaa holdingyhtiö IK Oy:n, johon kunta siirtää järjestelyssä mukana olevien yhtiöiden osakkeet apporttiomaisuutena liiketoimintasiirrolla.

Kunta pyysi ennakkoratkaisua siitä, voitiinko varainsiirtoveron huojennusta soveltaa, kun

1. Tilapalvelu-liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään edellä mainituin tavoin liiketoimintasiirrolla Tilapalvelu Oy:ksi ja

2.a) Järjestelyissä mukana olevien edellä mainittujen yhtiöiden osakkeet siirretään liiketoimintasiirrolla holdingyhtiö IK Oy:öön?

2.b) Kohdassa 2.a) tarkoitettujen järjestelyjen ulkopuolelle jätetään aravarajoituslain käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset Kiinteistö Oy 1 ja Kiinteistö Oy 2?

Yritysverotoimisto lausui ennakkoratkaisuna, ettei varainsiirtoveron huojennusta voida soveltaa hakemuksen mukaisiin liiketoimintasiirtoihin.

Hallinto-oikeus pysytti yritysverotoimiston päätöksen ja katsoi, ettei Tilapalvelu-liikelaitos vuokratessaan eri hallintokunnille peruspalvelutuotannossa olevia kiinteistöjä niihin liittyvine korjaus-, huolto- ja puhdistuspalveluineen harjoittanut elinkeinotoimintaa. Sen vuoksi liikelaitoksen yhtiöittämistä ei voitu pitää sellaisena liiketoimintakokonaisuuden luovutuksena, johon voidaan soveltaa varainsiirtoveron huojennusta. Mitä tuli hakemuksen kohtiin 2.a) ja b), niin yhtiöittämisen johdosta syntyneen Tilapalvelu Oy:n ja jakautumisten tuloksena syntyneiden hakemuksessa mainittujen muiden yhtiöiden sekä Keskinäinen Kiinteistö Oy SP:n toiminnassa oli kyse lähinnä kunnan peruspalvelutuotannosta tai muusta tähän rinnastettavasta julkisen tehtävän harjoittamisesta, joka ei ole elinkeinotoimintaa. Näin ollen järjestelyssä mukana olevien yhtiöiden osakekantojen siirtäminen perustettavalle holdingyhtiölle IK Oy:lle ei ollut sellainen liiketoimintakokonaisuuden luovutus, joka oikeuttaa varainsiirtoverosta vapautumiseen.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d § 1 momentti
Varainsiirtoverolaki 43 § 1 momentti

Haettu muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.