Rovaniemen HAO 06.07.2011 11/0273/1

Käyttöomaisuusosake - tulolähde - elinkeinotoiminta

Diaarinumero: 00284/10/8103
Taltionumero: 11/0273/1
Antopäivä: 6.7.2011

Muun ohella liikkeenjohdon konsultointia, sijoitustoimintaa, kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvo­papereiden omistusta ja hallintaa harjoittavan A Oy:n osakkaita ovat yhtiön osakekannasta 80 prosenttia omistava hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja B sekä hallituksen varsinaiset jäsenet C ja D, jotka kumpikin omistavat 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

A Oy on yhdessä kahden yhtiön ja kolmen henkilöosakkaan kanssa perustanut E Oy:n, jonka osakekannasta A Oy omistaa 20,83 prosenttia. E Oy omistaa kokonaisuudessaan konepajateollisuutta harjoittavan F Oy:n osakekannan. Kahta viimeksi mainittua yhtiötä koskevan 31.8.2007 tehdyn osakassopimuksen mukaan E Oy harjoittaa itse ja tytäryhtiönsä kautta osakkeiden omistusta ja konepajateollisuutta. Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää E Oy:n ja tytäryhtiön liiketoimintaa sekä orgaanisesti että yritys­ostoin siten, että yhtiöiden osakekannan arvo kasvaa mahdollisimman suureksi ja että niiden arvonnousu realisoidaan viimeistään vuonna 2013.

Osakassopimuksen mukaan kolme henkilöosakasta ja yhtiön ja tytäryhtiön toimitusjohtaja G sitoutuvat tekemään töitä yhtiöissä täysipäiväisesti. Yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana toimii B. Kummankin yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke osapuolten turvaamiseksi sopimuksen vastaisilta luovutuksilta. Osapuolten tarkoituksena on saada yhtiöistä 9 prosentin vuotuinen osinkotuotto sijoitetulle pääomalle. F Oy:n 31.8.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan hallituksen puheenjohtajalle B:lle maksetaan palkkaa 5 000 euroa kuukaudessa sekä puhelinetu.

A Oy:n liikevaihto verovuodelta 2008 on koostunut yhdeltä toimeksiantajalta saadusta 25 200 euron suuruisesta konsultointi­palkkiosta. Verovuonna 2009 yhtiöllä ei ole ollut lainkaan liikevaihtoa ja verovuoden 2010 liikevaihto on ollut 14 245 euroa. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa, eikä laskutukseen perustuvaa liiketoimintaa E Oy:n kanssa ole tarkoituskaan harjoittaa. Yhtiöiden välinen yhteistoiminta on rajoittunut siihen, että A Oy:n osakas B konsultoi E Oy:tä toimiessaan sen osapäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana.

Hallinto-oikeus totesi, että A Oy:n toiminnassa oli vain vähäisessä määrin kyse muusta kuin E Oy:n osakkeiden omistamisesta ja hallinnasta. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon, että E Oy:n osakkaat olivat sitoutuneet yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa realisoimaan yhtiön ja sen tytäryhtiön arvonnousun ennalta sovitun, suhteellisen lyhyen määräajan kuluessa, E Oy:n osakkeita ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuna elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitettuna käyttöomaisuutena.

Verovuosi 2008

Elinkeinotulon verottamisesta annettu laki 1 §
Elinkeinotulon verottamisesta annettu laki 12 §

Vrt KHO 2010:64

KHO 16.07.2012 taltionumero 2022. Ei tutkittu. Valituslupahakemus hylätty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.