Rovaniemen HAO 28.02.2011 11/0059/1

Jakautuminen - yritysjärjestely - veron välttäminen - veron kiertäminen - liiketaloudelliset perusteet - verosuunnittelu

Diaarinumero: 00632/09/8103
Taltionumero: 11/0059/1
Antopäivä: 28.2.2011

A ja B olivat lopettaneet aiemmin elinkeinotoimintaa harjoittaneen ja sittemmin tavallisena kiinteistöyhtiönä toimineen C Oy:n toiminnan jakamalla yhtiön (kokonaisjakautuminen) 31.1.2008 Kiinteistö Oy D:ksi ja Asunto Oy E:ksi. Ennen jakautumistaan yhtiö oli verovuosien 2006 ja 2007 aikana myynyt neljän asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet sekä verovuonna 2008 Kuusamossa ja Kittilässä sijaitsevat kaksi tilaa.

Jakautumisessa siirtyi Kiinteistö Oy D:n omistukseen Kittilässä sijaitseva tila F ja Asunto Oy E:n omistukseen Rovaniemellä sijaitseva, toisen osakkaan asuntona käyttämä tila G. Lisäksi molemmille yhtiöille siirtyi vähäisessä määrin saamisia, rahaa ja muita pankkisaamisia sekä ostovelkoja sekä Kiinteistö Oy D:lle lisäksi osingonjakovelkaa 12 245,85 euroa. Voittovaroja siirtyi Kiinteistö Oy D:lle 14 732,72 euroa ja Asunto Oy E:lle 107 317,30 euroa. A ja B saivat omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa kummankin vastaanottavan yhtiön osakkeita. Jakautumissuunnitelman mukaan Kiinteistö Oy D oli tarkoitus myydä jakautumisen jälkeen ja säilyttää asunto-osakeyhtiö osakkeenomistajilla. A ja B myivät 29.8.2008 Kiinteistö Oy D:n koko osakekannan 330 000 euron kauppahinnalla.

Jakautumista oli perusteltu sillä, ettei yhtiötä saatu myydyksi tarpeettoman suuren kiinteistömassan vuoksi kiinteistöjen sijaitessa eri kunnissa kaukana toisistaan. Jakautumisella Rovaniemellä ja Kittilässä sijaitsevat kiinteistöt voitiin eriyttää toisistaan myynnin helpottuessa huomattavasti, mitä oli yhtiön mielestä pidettävä pätevänä liiketaloudellisena syynä.

Harkittaessa edellä mainitun lain 52 h §:n soveltamisen edellytyksiä asiassa oli kuitenkin otettava huomioon, että C Oy oli ennen jakautumistaan myynyt huomattavan osan omistamistaan kiinteistöistä ja asunto-osakkeista erilliskaupoilla, mikä olisi ollut mahdollista nyt kysymyksessä olevien kiinteistöjenkin osalta. Oli myös pidettävä ilmeisenä, että jakautuminen mahdollistaisi C Oy:n varoihin kuuluneen tilan G, jota toinen osakkaista oli käyttänyt omana asuntonaan, siirtymisen osakkaiden omistukseen kokonaan ilman veroseuraamuksia, mikä ei muutoin olisi mahdollista. Yritysjärjestelyjen luonnetta harkittaessa oli otettava huomioon myös se, että A ja B ovat pian jakautumisen jälkeen luovuttaneet Kiinteistö Oy D:n osakkeet.

Verrattaessa jakautumisena toteutettavien järjestelyjen verorasitusta siihen vaihtoehtoon, että osakkaat olisivat ottaneet jakautuvasta yhtiöstä omaisuutta joko osingon muodossa toisen kiinteistön myymisen jälkeen tai yhtiön purkautumisen yhteydessä jako-osana sekä sen jälkeen tapahtuvana toisen kiinteistön myyntinä, osakkaille jakautumisen johdosta aiheutuva verosäästö on huomattava mainittuihin kahteen muuhun vaihtoehtoon verrattuna.

Hallinto-oikeus totesi, että A ja B ovat edellä mainituilla järjestelyillä lopettaneet yhtiömuodossa harjoittamansa toiminnan realisoimalla jakautumisen jälkeen valtaosan jakautuvan yhtiön omaisuudesta ja jättämällä osan omaisuudesta edelleen osakkaan henkilökohtaiseen käyttöön saaden näin jakautumisen kautta itselleen huomattavaa veroetua. Näissä olosuhteissa on pidettävä ilmeisenä, että kysymyksessä oleviin järjestelyihin on ryhdytty lähinnä osakkaiden yksityisissä intresseissä vastoin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n tarkoitusta ja että järjestelyjen yksinomaisena tai ainakin yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on järjestelyille esitettyjen perusteiden ohella ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen.

Verovuosi 2008

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c § 1 momentti
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 h §

KHO:n päätös 14.3.2013 taltionumero 941. Ei muutosta.
Vuosikirja KHO:2013:44

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.