Oulun HAO 27.12.2011 11/0608/2

Varainsiirtovero - Kiinteistön käyttöä pysyvästi palveleva rakennelma - Jätevedenpumppaamo

Diaarinumero: 00964/10/8504
Taltionumero: 11/0608/2
Antopäivä: 27.12.2011

A Oy oli ostanut X:n kaupungilta kaupungin omistamat vedenottamot, vesisäiliöt, paineenkorottamot, jätevedenpuhdistamon sekä useita jätevedenpumppaamoja. Maa-alueista oli sovittu laadittavaksi erikseen osapuolten keskinäiset maanvuokrasopimukset. A Oy oli maksanut varainsiirtoveroa jätevedenpumppaamojen osalta. Verotoimisto oli katsonut, että jätevedenpumppaamot olivat kiinteistöä pysyvästi palvelevia rakennuksia, joista on maksettava varainsiirtoveroa, ja hylännyt A Oy:n varainsiirtoverosta vapauttamista koskevan hakemuksen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan jätevedenpumppaamot olivat pääosin maahan rakennettuja kaivoja, joihin oli sijoitettu jätevesipumput ja pumppaamon maanpäälliseen osaan oli sijoitettu sähkökaappi. Osassa jätevedenpumppaamoja oli myös sähkökaappi maan alla. Jätevedenpumppaamoilla pumpattiin kaupungin asukkaiden kiinteistöiltä gravitaatioviemäreiden kautta johdetut jätevedet A Oy:n jätevedenpuhdistamolle.

Hallinto-oikeus katsoi, että jätevedenpumppaamot olivat rakennelmia, jotka olivat osa X:n kaupungin jätevesiviemäriverkoston muodostamaa kokonaisuutta ja jotka osaltaan palvelivat yleisesti kaupungin jätevesihuoltoa. Pumppaamot eivät siten välittömästi palvelleet niitä kiinteistöjä, joiden alueelle ne oli rakennettu, tai muuten tiettyä kiinteistöä. Tämän vuoksi A Oy:n ei ollut suoritettava jätevedenpumppaamojen luovutuksesta varainsiirtoveroa.

Esittelijän eriävä mielipide:

Kysymyksessä olevat pumppaamot, joihin jäteveden keräämistä ja kuljettamista palveleva laitteisto oli sijoitettu, olivat pääosin maan sisälle kiinteästi rakennettuja rakennelmia, minkä vuoksi niitä oli pidettävä varainsiirtoverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevina rakennuksina tai rakennelmina. Esittelijän esitys oli, ettei verotoimiston päätöstä ollut syytä muuttaa.

Varainsiirtoverolaki 1 §, 4 § 1 mom ja 5 § 1 mom 3 k

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.