Oulun HAO 01.12.2011 11/0567/2

Verovelvollisuus - Yleishyödyllinen yhteisö - Yhteisön yleishyödyllisyys - Osakeyhtiö - Yhtiöjärjestyksen merkitys

Diaarinumero: 00388/10/8103
Taltionumero: 11/0567/2
Antopäivä: 1.12.2011

Oikeuskysymyksenä oli, oliko taiteen tukemiseksi perustettu osakeyhtiö tuloverolain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, kun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut poissuljettu osingonjakomahdollisuutta.

1900-luvun alkupuolella perustetun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena tarkoituksena oli rakentaa ja vastaisuudessa pitää ja hoitaa taloa yleisiä kotimaisia sivistystarkoituksia varten. Yhtiöjärjestykseen oli 1970-luvulla lisätty, että yhtiön tarkoituksena on myös muuten tukea esittävää taidetta X:n kaupungissa. X:n kaupunki omisti osakeyhtiön osakekannasta noin 65 prosenttia. Osakeyhtiö oli sijoittanut varansa pääasiassa noteerattuihin pörssiosakkeisiin. Yhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2007 voitto oli ollut noin 3,7 miljoonaa euroa ja se oli muodostunut osinkotuloista ja arvopaperikaupoista saaduista tuloista. Yhtiön omaisuuden tasearvo 31.12.2007 oli ollut noin 5,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 yhtiö oli jakanut apurahoja yhteensä 128 300 euroa, lainannut soittimia muusikoille ja rahoittanut musiikkikilpailua. Yhtiö ei ollut toimintansa aikana jakanut osinkoa. Myöskään yhtiön hallituksen jäsenille ei oltu maksettu palkkioita eikä yhtiön toimintaan muutoin osallistuneille kohtuullista suurempaa palkkaa.

Hallinto-oikeus katsoi, että osakeyhtiö toimi apurahoja jakaessaan ja soittimia lainatessaan sinänsä yleiseksi hyväksi. Kun kuitenkin osakeyhtiön tarkoituksena on osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaan tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä ollut tästä toisin määrätty ja kun yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut myöskään määrätty yhtiön netto-omaisuuden jakamisesta yhtiön purkautumistilanteessa, yhtiöllä oli mahdollisuus tuottaa osakkailleen taloudellista etua. Tähän nähden osakeyhtiötä ei voitu pitää tuloverolain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä. Verovuosi 2007.

Tuloverolaki 22 § 1 mom
KHO 1980 B II 502

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.