Oulun HAO 04.07.2011 11/0326/2

Poikkeamislupa, rannan suunnittelutarve, tuulivoimala, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö

Diaarinumero: 00493/10/4111
Taltionumero: 11/0326/2
Antopäivä: 4.7.2011

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt poikkeamishakemuksen teholtaan yhden megawatin tuulivoimalan (napakorkeus 70 metriä, lapojen halkaisija 60 metriä) rakentamisesta Hailuotoon meren rantavyöhykkeelle.

Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen.

Hakemusta varten laadittujen selvitysten mukaan voimalasta ei aiheudu haittaa vajaan 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalasta sijaitsevalle harvahkolle loma-asutukselle. Hakemuksesta annettujen lausuntojen mukaan hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Tuulivoimarakentamisen sijoittumista Hailuotoon tai sen merialueille on tarkasteltu maakuntakaavassa, Hailuodon rantayleiskaavassa ja Marjaniemen osayleiskaavassa. Rakennuspaikan alueella voimassa olevassa Oulun seudun yleiskaavassa 2020 tuulivoimarakentamista ei ole tarkasteltu. Rakennuspaikka on yleiskaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä sekä luonnonarvoiltaan arvokas saari. Se on merkittävä matkailukohde, ja siellä on sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Hailuotoon on rakennettu tuulivoimaloita ja suunnitelmia lisärakentamisesta on vireillä. Hallinto-oikeus katsoi, että Hailuodon olosuhteista johtuen tarve eri maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen on suuri.

Hallinto-oikeus totesi, että suunnitellun korkuinen tuulivoimala näkyy selvästi alavan meren saaren kaukomaisemassa. Koska Hailuoto on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, siellä on valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ilmenevästi erityistä tarvetta tuulivoimaloiden keskittämiseen suurempiin, usean voimalan yksiköihin ja tuulivoimapuistoihin. Useista yksittäisistä tuulivoimaloista voidaan lähtökohtaisesti arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia maisemavaikutuksia.

Hallinto-oikeus katsoi, että tuulivoimalan toteuttaminen poikkeamismenettelyllä aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 24 § 2 mom, 72 § 1 mom, ja 172 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.