Oulun HAO 20.04.2011 11/0169/1

Oikeusapu - Oikeusapupäätöksen toimittaminen - Avustajan lasku - Laskun toimittaminen

Diaarinumero: 00164/11/1220
Taltionumero: 11/0169/1
Antopäivä: 20.4.2011

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko oikeusaputoimiston määräämälle avustajalle maksaa palkkio valtion varoista sen jälkeen, kun pääasian käsittely hallinto-oikeudessa oli päättynyt.

Oikeusaputoimisto oli 12.10.2010 myöntänyt oikeusavun ja määrännyt avustajan asiassa, jonka hallinto-oikeus oli ratkaissut 20.10.2010 antamallaan päätöksellä. Avustaja oli 16.11.2010 toimittanut hallinto-oikeudelle laskun ja vaatinut sen maksamista valtion varoista.

Hallinto-oikeus määräsi valtion varoista maksettavaksi avustajalle palkkion.

Oikeusapulaki 17 § 1 mom ja 18 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 1 § 1 mom 1 k ja 6 §

Täysistunto. Äänestys 5 - 3

Eri mieltä olleet jäsenet totesivat, että avustajan tehtävä hallinto-oikeudessa oli päättynyt pääasiaan annetun päätöksen antopäivänä 20.10.2010. Oikeusapupäätös ja avustajan palkkiota koskeva lasku oli esitetty hallinto-oikeudelle avustajan tehtävän päättymisen jälkeen 16.11.2010. Asiassa ei ollut kysymys siitä, että oikeusapua olisi haettu ennen asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa, mutta oikeusaputoimisto olisi päättänyt oikeusavun myöntämisestä vasta sen jälkeen. Hallinto-oikeus ei niin ollen voinut määrätä maksettavaksi avustajan palkkiota ja korvausta.

Oikeusapulaki 17 § 1 mom sekä 18 § 2 mom ja 3 mom

Vrt. Helsingin HAO 18.5.2010 10/0730/3 ja 29.11.2010 10/1601/1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.