Oulun HAO 21.03.2011 11/0127/2

Perintöverotus - Pesän varoihin lisättävä lahja - Lahjaveron vähentäminen

Diaarinumero 00615/09/8501
Taltionumero 11/0127/2
Antopäivä 21.3.2011

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko perintöverosta perintö- ja lahjaverolain 16 §:n 2 momentin nojalla vähennettävä verovelvolliselle virheellisesti liian pienenä maksuunpantu ja hänen tosiasiassa suorittamansa lahjavero vai se laskennallinen lahjavero, joka hänen olisi perintö- ja lahjaverolain säännösten perusteella tullut suorittaa.

A oli vuonna 2005 lahjoittanut B:lle osuuden huoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakeyhtiön osakkeista. Lahjaverotusta toimitettaessa lahjavero oli määrätty virheellisesti ensimmäisen veroluokan mukaan, vaikka se olisi tullut määrätä toisen veroluokan mukaan. A oli kuollut vuonna 2007. Perintöverotusta A:n jälkeen toimitettaessa edellä mainittu lahja oli lisätty B:n perintöosuuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että perintöverotusta toimitettaessa perintöverosta tuli perintö- ja lahjaverolain 16 §:n 2 momentin perusteella vähentää lahjavero sen suuruisena kuin se B:lle lahjaverotuksessa olisi tullut määrätä eli toisen veroluokan mukaisesti. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että mikäli perintöverosta vähennettäisiin vain B:lle maksettavaksi määrätty ja hänen maksamansa lahjavero, perintöverotus muuttaisi samalla B:n vahingoksi hänen vuonna 2005 saamaansa lahjaan kohdistuvaa lahjaverotusta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuaika lahjaverotuksen osalta oli päättynyt jo vuonna 2006, ja mahdollinen veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi olisi tullut tehdä viimeistään 31.12.2007.

Perintö- ja lahjaverolaki 16 §

Äänestys 2-1

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide

Perintö- ja lahjaverolain 16 §:n 2 momentin mukaan perintöverosta vähennetään pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa se lahjavero, joka aikaisemmin on suoritettu. Tähän nähden ja kun perintöveron määrääminen on perintöverotusta, joka toimitetaan muuten itsenäisesti ja lahjaverotuksesta riippumatta, vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että perintöverosta tuli vähentää B:n tosiasiassa suorittama lahjavero.

Haettu muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.